Svenska institutet för standarder, SIS

Sexleksaker standardiseras – för ökad säkerhet och trygghet

Dela

SIS har tillsammans med en rad intressenter startat ett standardiseringsarbete som ska bidra till högre kvalitet och säkerhet på sexleksaker. – En nyligen publicerad studie* visar att incidenterna har ökat bland användare av sexleksaker vilket kan leda till behov av vård samt onödiga samhällskostnader. Detta kan lättare undvikas med hjälp av bättre säkerhetskrav och tydligare konsumentinformation, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standardiseringskommittén arbetar med ett förslag till global standard som kommer att skickas till standardiseringsorganisationen ISO med förhoppning om att fler länder ska delta. Standarden ska komma till nytta för såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare som inköpsansvariga.

Idag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt. Om produkten har ett batteri så faller just den delen under EU:s lågspänningsdirektiv men det säger inte mycket om utformningen eller vilken riskanalys tillverkaren gjort i designstadiet, eller ställer krav på information till konsumenten.

– Det finns generella krav på kemikalieinnehåll i produkter och där klarar sig de allra flesta sexleksaker som säljs i Sverige bra, enligt en tillsyn gjord av Kemikalieinspektionen. Men produkter marknadsförda som sexleksaker räknas inte som medicintekniska produkter, om inte den avsedda användningen är att vara ett hjälpmedel. Därmed faller de utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter, säger Anna Sjögren.

– I dag använder sig tillverkare av egenkomponerade testmetoder och krav från standarder med liknande säkerhetstänk eller material. Det kan fungera för en del, men det kräver mycket av tillverkarna och oseriösa aktörer kommer lätt undan eftersom det är svårt för återförsäljare och konsumenter att veta vad som är rimligt att efterfråga, säger Anna Sjögren.

SIS standardiseringskommitté SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker består av tillverkare, konsumentrepresentant, läkare och återförsäljare. Nya deltagare välkomnas för det gemensamma arbetet med att utveckla krav som ska komma användare, tillverkare, återförsäljare och sjukvården till nytta.

M. Dahlberg, M. Nordberg, m.fl. Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition. International Journal of Colorectal Disease 2018.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen10.12.2019 10:30:49 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum