SIS Swedish Standards Institute

Sexleksaker standardiseras – för ökad säkerhet och trygghet

Dela

SIS har tillsammans med en rad intressenter startat ett standardiseringsarbete som ska bidra till högre kvalitet och säkerhet på sexleksaker. – En nyligen publicerad studie* visar att incidenterna har ökat bland användare av sexleksaker vilket kan leda till behov av vård samt onödiga samhällskostnader. Detta kan lättare undvikas med hjälp av bättre säkerhetskrav och tydligare konsumentinformation, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standardiseringskommittén arbetar med ett förslag till global standard som kommer att skickas till standardiseringsorganisationen ISO med förhoppning om att fler länder ska delta. Standarden ska komma till nytta för såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare som inköpsansvariga.

Idag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt. Om produkten har ett batteri så faller just den delen under EU:s lågspänningsdirektiv men det säger inte mycket om utformningen eller vilken riskanalys tillverkaren gjort i designstadiet, eller ställer krav på information till konsumenten.

– Det finns generella krav på kemikalieinnehåll i produkter och där klarar sig de allra flesta sexleksaker som säljs i Sverige bra, enligt en tillsyn gjord av Kemikalieinspektionen. Men produkter marknadsförda som sexleksaker räknas inte som medicintekniska produkter, om inte den avsedda användningen är att vara ett hjälpmedel. Därmed faller de utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter, säger Anna Sjögren.

– I dag använder sig tillverkare av egenkomponerade testmetoder och krav från standarder med liknande säkerhetstänk eller material. Det kan fungera för en del, men det kräver mycket av tillverkarna och oseriösa aktörer kommer lätt undan eftersom det är svårt för återförsäljare och konsumenter att veta vad som är rimligt att efterfråga, säger Anna Sjögren.

SIS standardiseringskommitté SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker består av tillverkare, konsumentrepresentant, läkare och återförsäljare. Nya deltagare välkomnas för det gemensamma arbetet med att utveckla krav som ska komma användare, tillverkare, återförsäljare och sjukvården till nytta.

M. Dahlberg, M. Nordberg, m.fl. Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition. International Journal of Colorectal Disease 2018.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

SIS Swedish Standards Institute
SIS Swedish Standards Institute
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00http://www.sis.se

Följ SIS Swedish Standards Institute

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från SIS Swedish Standards Institute

Nu finns en standard för kvalitetssäkring av HVB15.11.2018 06:26Pressmeddelande

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS, Swedish Standards Institute, tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

Inbjudan till seminarium om framtidens transporter12.11.2018 09:09Pressinbjudan

Framtidens teknik utvecklas här, nu och i morgon. Det som varit drömmar och visioner blir realitet i snabb takt. Det är spännande tider. Men hur försäkrar vi oss om att den nya tekniken leder oss mot säkra, mer hållbara och effektiva transportlösningar? SIS, Swedish Standards Institute, och Urban ICT Arena bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium om framtidens transporter den 15 november i Stockholm.

Startskott i Sydney för den första visselblåsarstandarden31.10.2018 08:50Pressmeddelande

Den 5 november träffas medlemsländer inom ISO i Sydney för att diskutera upplägget för den allra första globala standarden för visselblåsning, Whistleblowing Management Systems – Guidelines. 45 länder har anmält intresse för att delta i arbetet. Från Sverige kommer Tina Bohlin från SIS, Swedish Standards Institute, att vara med. – Vi kommer att i detalj börja analysera alla viktiga delar inom ett visselblåsarsystem. Jag ser fram emot intressanta diskussioner, säger hon.

Märkning av drivmedel införs med standardiserade symboler8.10.2018 10:03Pressmeddelande

En ny märkning för drivmedel och för nya fordon införs i hela EU. Senast den 12 oktober ska märkningen vara genomförd. Syftet är att underlätta för konsumenterna att välja rätt drivmedel för sitt fordon. Symbolerna för märkningen har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen inom ett europeiskt standardiseringsarbete inom CEN där SIS tillsammans med svenska intressenter representerade Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum