SIS Swedish Standards Institute

Sexleksaker standardiseras – för ökad säkerhet och trygghet

Dela

SIS har tillsammans med en rad intressenter startat ett standardiseringsarbete som ska bidra till högre kvalitet och säkerhet på sexleksaker. – En nyligen publicerad studie* visar att incidenterna har ökat bland användare av sexleksaker vilket kan leda till behov av vård samt onödiga samhällskostnader. Detta kan lättare undvikas med hjälp av bättre säkerhetskrav och tydligare konsumentinformation, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standardiseringskommittén arbetar med ett förslag till global standard som kommer att skickas till standardiseringsorganisationen ISO med förhoppning om att fler länder ska delta. Standarden ska komma till nytta för såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare som inköpsansvariga.

Idag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt. Om produkten har ett batteri så faller just den delen under EU:s lågspänningsdirektiv men det säger inte mycket om utformningen eller vilken riskanalys tillverkaren gjort i designstadiet, eller ställer krav på information till konsumenten.

– Det finns generella krav på kemikalieinnehåll i produkter och där klarar sig de allra flesta sexleksaker som säljs i Sverige bra, enligt en tillsyn gjord av Kemikalieinspektionen. Men produkter marknadsförda som sexleksaker räknas inte som medicintekniska produkter, om inte den avsedda användningen är att vara ett hjälpmedel. Därmed faller de utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter, säger Anna Sjögren.

– I dag använder sig tillverkare av egenkomponerade testmetoder och krav från standarder med liknande säkerhetstänk eller material. Det kan fungera för en del, men det kräver mycket av tillverkarna och oseriösa aktörer kommer lätt undan eftersom det är svårt för återförsäljare och konsumenter att veta vad som är rimligt att efterfråga, säger Anna Sjögren.

SIS standardiseringskommitté SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker består av tillverkare, konsumentrepresentant, läkare och återförsäljare. Nya deltagare välkomnas för det gemensamma arbetet med att utveckla krav som ska komma användare, tillverkare, återförsäljare och sjukvården till nytta.

M. Dahlberg, M. Nordberg, m.fl. Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition. International Journal of Colorectal Disease 2018.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

SIS Swedish Standards Institute
SIS Swedish Standards Institute
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00http://www.sis.se

Följ SIS Swedish Standards Institute

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från SIS Swedish Standards Institute

Trädvårdsbranschen tar fram ny standard5.2.2019 09:11:00Pressmeddelande

Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder kan leda till att träden utgör risker eller att trädens livslängd förkortas. – I Sverige finns i dagsläget inga allmänt accepterade riktlinjer för beskärning av träd. Därför tar vi nu fram en standard för att skapa enhetlighet och bättre kvalitet specifikt för trädbeskärning i våra stadsnära miljöer, säger Johan Östberg, ordförande för SIS standardiseringskommitté för trädvård och docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nu blir det enklare att implementera Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner22.1.2019 09:01:40Pressmeddelande

Flera svenska kommuner tar tillsammans med Sveriges Ekokommuner initiativ till att uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SS 854000) i enlighet med Agenda 2030. Standarden kommer därmed att spela en viktig roll och bidra till att stärka kommunernas möjlighet att arbeta med FN:s globala mål. SIS projektleder revideringen av standarden.

Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU16.1.2019 10:14:41Pressmeddelande

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling. Initiativet kommer från EU-kommissionen och är en del av en större aktivitet för att effektivisera den inre marknaden där standardisering inom offentlig upphandling är ett av 15 prioriterade standardiseringsområden. – Vi är mycket glada och förväntansfulla över att leda detta arbete eftersom offentlig upphandling utgör ett så stort och viktigt område samt att Sverige länge varit framstående på området, säger Thomas Idermark, vd på SIS.

Första ISO-standarden för säker hantering av träpellets i bostäder10.1.2019 09:56:05Pressmeddelande

Många värmer upp sina bostäder med pelletspanna. Däremot saknas ofta en medvetenhet om de risker som finns om träpellets inte förvaras och hanteras på rätt sätt. En ISO-standard, riktad till installatörer, leverantörer och anläggningskonstruktörer, har nu tagits fram gemensamt av 17 länder för att minimera dessa risker. SIS har tillsammans med RISE lett det internationella standardiseringsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum