Folkhälsomyndigheten

Sexuella trakasserier och övergrepp utbrett i befolkningen

Dela

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett folkhälsoproblem. Nästan hälften av alla kvinnor har någon gång varit utsatta. Det visar den största befolkningsstudien om sexuell och reproduktiv hälsa som gjorts i Sverige på 20 år. I de flesta frågor som rör sexualiteten är könsskillnaderna stora.

Folkhälsomyndigheten presenterar idag en stor nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som besvarats av drygt 14 500 personer i åldrarna 16–84 år. Studien rör allt från preventivmedel och reproduktiv hälsa till pornografianvändning, digitala arenor, samtycke och sex mot ersättning.

Resultatet visar att den sexuella hälsan överlag är god, 58 procent av befolkningen uppger att de är nöjda med sitt sexliv. Betydligt fler män än kvinnor, 28 procent respektive 18 procent, anser att de inte har sex tillräckligt ofta. Samtidigt uppger fler kvinnor än män, 20 procent respektive 10 procent, att de känt sig för trötta eller stressade för att ha sex.

Stora könsskillnader

Mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna. Främst gäller det användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Nästan hälften av alla kvinnor i studien uppger att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier. Även sexuella övergrepp är utbrett i befolkningen.

– Omfattningen är helt oacceptabel. Det här är ett stort folkhälsoproblem och dessa handlingar måste upphöra, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Enligt studien är det mycket ovanligt att kvinnor har betalat eller gett annan ersättning för sex. Men bland männen är det nästan var tionde som gjort det någon gång. 80 procent av dem som gett ersättning för sex har gjort det utomlands.

Undersökningen visar även att:

• 70 procent av männen använder pornografi. Lika många kvinnor använder aldrig pornografi.
• Trots att skolan är en viktig källa till kunskap anser bara 19 procent att sex- och samlevnadsundervisningen gett dem tillräckliga kunskaper.
• Det är vanligt både bland kvinnor och män att använda internet för sexuella syften. Det kan till exempel handla om att söka efter en partner, skicka bilder eller sexchatta.

Ny kunskapsbas

Resultaten innebär att det finns en ny omfattande kunskapsbas inom SRHR att utgå ifrån. För att öka jämställdheten och komma tillrätta med de stora könsskillnaderna anser Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet måste blir bättre.

– Samhällsaktörer behöver engagera sig på flera olika nivåer. Vi hoppas nu att offentlig sektor, civilsamhället och andra som driver SRHR-frågor kommer fördjupa sig i resultaten och använda kunskapen, säger Louise Mannheimer.

Fakta: Om rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige – SRHR 2017

Rapporten som nu presenteras spänner över en rad olika frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De olika avsnitten handlar om samtycke, egenmakt, sexliv, pornografi, sex mot ersättning, sexuella trakasserier och våld, reproduktiv hälsa, digitala arenor och sex- och samlevnadsundervisning.

Kontakter

Länkar

Om

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
17165 Solna

010-2052000http://www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Följ Folkhälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsomyndigheten

Fortsatt hög anslutning till vaccinationsprogrammet för barn24.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn var fortsatt hög under 2018, och på samma nivå som tidigare år. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Omkring 97 procent av alla 2-åringar har ett gott skydd mot flera svåra sjukdomar, inklusive mässling, difteri och stelkramp. Folkhälsomyndigheten följer löpande anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och förekomsten av de sjukdomar som omfattas. Årets uppföljning visar att över 97 procent av alla tvååringar har vaccinerats inom programmet, som omfattar skydd mot totalt nio sjukdomar. Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemophilus influenzae typ b (Hib) mycket sällsynta i Sverige. Invasiva infektioner med pneumokocker var under 2018 på en fortsatt låg nivå bland barn under 2 år. – Även antalet fall av kikhosta minskade totalt sett något jämfört med året innan. Viktigt är att antalet smittade bland spädbarn har fortsatt att minska, och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum