SGU får ny generaldirektör

Dela

Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU). Hon kommer närmast från en roll som länsråd i Jönköping och tillträder den första mars 2020.

SGUs avgående generaldirektör Lena Söderberg, statssekreterare Emil Högberg och tillträdande generaldirektör Anneli Wirtén.
SGUs avgående generaldirektör Lena Söderberg, statssekreterare Emil Högberg och tillträdande generaldirektör Anneli Wirtén.

– Med sin erfarenhet av att bland annat leda främjande verksamhet och arbete med hållbarhetsfrågor inom statsförvaltning blir Anneli Wirtén rätt person att leda SGU, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Anneli Wirtén har en gedigen kompetens och erfarenhet av ledande funktioner inom statsförvaltning. Hon har haft flera uppdrag kopplade till viktiga frågor som SGU arbetar med, exempelvis som länsstyrelsernas representant i det nationella rådet för miljödatasamverkan och som delegat i Vattendelegationen Södra Östersjön.

– Anneli Wirtén kommer till en spännande myndighet med många framtidsfrågor på sitt bord. SGUs arbete med klimatanpassning, hållbar material- och metallförsörjning, havsplanering och vattenförsörjning har de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i samhället, säger Lena Söderberg, avgående generaldirektör på SGU.

Anneli Wirténs förordnande gäller under sex år.

Bilder

SGUs avgående generaldirektör Lena Söderberg, statssekreterare Emil Högberg och tillträdande generaldirektör Anneli Wirtén.
SGUs avgående generaldirektör Lena Söderberg, statssekreterare Emil Högberg och tillträdande generaldirektör Anneli Wirtén.
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är myndighet för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU tar fram, samlar in och tillhandahåller geologisk information i Sverige för samhällets behov på kort och lång sikt. 

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar28.8.2019 10:00:00 CESTPressmeddelande

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland. Det behövs utökade observationer av jordens magnetfält, i rymden och på marken, för att öka förståelsen av de fysikaliska processer som pågår i jonosfären och rymden under en solstorm. Det är bakgrunden till att SGU i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) ska bygga ett nätverk av geomagnetsiska mätstationer i Sverige, Danmark och på Grönland. SGUs del i projektet är att bygga upp ett nätverk av sex geomagnetiska mätstationer i den mellersta och södra delen av Sverige. – Stationerna ger bättre data om variationer i jordens magnetfält, som är en del av rymdvädret, så att det går att göra bättre prognoser för rymdvädret och därmed öka beredskapen, säger Gerhard Schwarz, statsgeofysiker på SGU. Data från nätverket samlas in kontinuerligt o

Rekordår för svensk malmproduktion 201827.6.2019 15:06:00 CESTPressmeddelande

Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute. Malmproduktionen 2018 blev återigen den högsta någonsin med 81,2miljoner ton. Det tidigare rekordet sattes 2014 och var på 80,8 miljoner ton.Jämfört med fjolårets produktion på 77,8 miljoner ton blev ökningen fyra procent. De senaste årens uppgång beror dels på en ökning av produktionen i Aitik, dels på ökad produktion i Kiruna samt nytillskott av anrikningsmalm från den återstartade Kaunisvaaragruvan i Pajala. Några siffror från Bergverksstatistik 2018: Mängden säljbara järnmalmsprodukter (slig och pellets) ökade måttligt med en procent till 27,5 miljoner ton. Metallinnehållet från icke-järnmalmsgruvor blev avtagande under 2018. Dock ökade kopparmängderna något trots att föregående år var rekordår. Guldproduktionen blev något högre jämfört med föregående år, vi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum