SGUs fartyg klart för ytterligare tjugofem års undersökningar av havsbotten

Dela

SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor moderniseras för ytterligare 25 års undersökningar med ny miljövänlig framdrivning och förbättrad arbetsmiljö.. Upprustningen sker på Oskarshamnsvarvet, och fartyget är åter redo för undersökningar till våren 2021.

SGUs fartyg Ocean Surveyor har med avancerade undersöknings- och provtagningssystem unika möjligheter att undersöka havsbotten.
SGUs fartyg Ocean Surveyor har med avancerade undersöknings- och provtagningssystem unika möjligheter att undersöka havsbotten.

Upprustningen innebär att det i princip bara blir skrovet som behålls. Allt annat, som motorer och framdrivning, styrsystem samt arbets- och besättningsutrymmen byts ut eller blir moderniserat, miljövänligt och upprustat.

– Vi rustar fartyget för 25 års fortsatt undersökningsarbete och blir samtidigt ett av de miljövänligaste och mest ändamålsenliga undersökningsfartygen i svenska vatten, säger Björn Bergman, enhetschef för marin teknik och drift på SGU.

Ocean Surveyor har med sina avancerade mät- och provtagningsinstrument unika möjligheter att undersöka havsbotten. Fartyget används ofta i samverkan med andra myndigheter som Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvaret, Sjöfartsverket, Länsstyrelser och kommuner för miljöövervakning och inför etablering av vindkraft och bottenkablar, muddring av farleder med mera.

Behovet av marin kartläggning är stort för att hantera Östersjöns alla miljöutmaningar. Exempelvis så är endast trettio procent av svenskt territorialvatten kartlagt, medan endast två procent av detta är gjort med högupplösta och moderna metoder.

Ocean utrustas med nya dieselelektriska motorer som klarar miljöklass IMO Tier III, vilket är den strängaste marina klassen och som innefattar tvättning av kväveoxider (SCR).

Nyckelord

Kontakter

Björn Bergman, enhetschef för marin drift och teknik
Tel 018-17 91 91, bjorn.bergman@sgu.se

Bilder

SGUs fartyg Ocean Surveyor har med avancerade undersöknings- och provtagningssystem unika möjligheter att undersöka havsbotten.
SGUs fartyg Ocean Surveyor har med avancerade undersöknings- och provtagningssystem unika möjligheter att undersöka havsbotten.
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är myndighet för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU tar fram, samlar in och tillhandahåller geologisk information i Sverige för samhällets behov på kort och lång sikt.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar28.8.2019 10:00:00 CESTPressmeddelande

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland. Det behövs utökade observationer av jordens magnetfält, i rymden och på marken, för att öka förståelsen av de fysikaliska processer som pågår i jonosfären och rymden under en solstorm. Det är bakgrunden till att SGU i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) ska bygga ett nätverk av geomagnetsiska mätstationer i Sverige, Danmark och på Grönland. SGUs del i projektet är att bygga upp ett nätverk av sex geomagnetiska mätstationer i den mellersta och södra delen av Sverige. – Stationerna ger bättre data om variationer i jordens magnetfält, som är en del av rymdvädret, så att det går att göra bättre prognoser för rymdvädret och därmed öka beredskapen, säger Gerhard Schwarz, statsgeofysiker på SGU. Data från nätverket samlas in kontinuerligt o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum