SHL Svenska Hockeyligan AB

SHL:s vision: en av världens två bästa hockeyligor sportsligt och upplevelsemässigt.

Dela

Från och med säsongen 2018/2019 kommer SHL bland annat genom det nya avtalet med C More få en väsentligt större intäkt. Detta ger en enorm möjlighet att långsiktigt stärka och mer fokuserat utveckla svensk ishockey, klubbarna och ligan. Klubbarna har därför gett SHL i uppdrag att ta fram en strategi kopplat till de ökade intäkterna till SHL samt de kommande kraven för att uppnå elitlicens. Alla fjorton SHL-klubbar har varit delaktiga i arbetsprocessen och står enhetligt bakom strategin och beslutet.

Den nya visionen är att ”SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor både vad gäller sportslig kvalitet och den totala upplevelsen”.

SHL:s uppdrag är att:

-          Agera som en gemensam kraft för de 14 ägarklubbarna i sportsliga, kommersiella, mediala och säkerhetsrelaterade frågor.

-          Utveckla SHL sportmässigt för att säkerställa kontinuerligt förbättrad kvalitet.

-          Utveckla publikens upplevelse innan, under och efter evenemang.

-          Samordna och administrera högsta ligan i svensk ishockey.

-          Stötta SHL-klubbar i regionsutveckling för att säkra kompentens och kvalitet, samt för att öka intresset för svensk ishockey.

De ökade finansiella resurserna möjliggör för SHL att fortsätta investera för att möta morgondagens krav och utmaningar - att bygga starkare klubbar och liga, öka intresset för svensk ishockey, utveckla sportslig kvalitet, och förbättra publikupplevelsen. I det ligger också att ha kontroll över kostnader och leverans totalt sett samt klara de nya licenskraven på eget kapital och likviditet.

En del av den nya strategins aktiviteter kommer att vara kopplade till den ekonomiska utbetalningen av centrala medel från SHL. Det är för att säkra att alla klubbar levererar på de strategiska satsningarna för att ta SHL till nästa nivå. Det kan vara allt från att förbättra samarbete med partners till att utveckla varje klubbs ungdomsverksamhet. Detta gäller 10-15 procent av den totala utbetalningen per år från SHL till klubbarna.

En pilot kommer att genomföras under säsongen 2017/2018 för att testa utvecklingsmodellen och modellen beräknas gå i skarpt läge säsongen 2018/2019.

- När SHL tar nästa utvecklingssteg är det glädjande med den uppslutning vi har från alla fjorton klubbar. Vår grund är att alla klubbar ges lika förutsättningar med sin del av SHL:s ekonomiska modell. Det är en styrka att landsort och storstad samverkar och SHL bidrar därmed till utveckling av elithockeyn i hela landet, säger SHL:s ordförande Anders Källström

- Det är en oerhörd styrka att samtliga 14 SHL-klubbar reservationslöst ställt sig bakom framtagen strategi och utvecklingsmodell. Med en stark ekonomi och utvecklad verksamhet i klubbarna jämte gemensamt klokt agerande i SHL skapar vi tillsammans förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, säger Mats Grauers, styrelseledamot i SHL och ordförande i Frölunda Indians.

-En spännande och utmanande vision och strategi som skapar förutsättningar för SHL:s ägare att bygga sina klubbar starkare, utveckla organisationerna och framförallt att klara de nya licenskraven på eget kapital sett på koncernen samt likviditetskraven, säger Kaarel Lehiste, styrelseledamot i SHL och ordförande i Djurgården Hockey.

-Vi vill att SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor sportsligt och upplevelsemässigt, och arbetet med att genomföra strategin kommer att visa att vi är det. Och att vi tar ansvar både för ekonomi och för utveckling i alla delar inom svensk ishockey, säger Michael Marchal styrelseledamot i SHL och ordförande i Växjö Lakers.

-Ett genomarbetat och väl förankrat arbete hos alla 14 klubbar som kommer att leda till att SHL, klubbarna och svensk hockey står väl rustade för framtiden, säger Pär Nordlund, styrelseledamot i SHL och ordförande i Skellefteå AIK Hockey.

Kontaktpersoner:

Anders Källström, styrelseordförande SHL, 070-629 55 02

Mats Grauers, styrelseledamot SHL och ordförande i Frölunda Indians, 073-066 30 20

Kaarel Lehiste, styrelseledamot SHL och ordförande i Djurgården Hockey, 070-743 10 09

Michael Marchal, styrelseledamot SHL och ordförande i Växjö Lakers, 073-374 56 87

Pär Nordlund, styrelseledamot SHL och ordförande i Skellefteå AIK Hockey, 070-539 07 55

Om

SHL Svenska Hockeyligan AB
SHL Svenska Hockeyligan AB
Box 5095
121 16 Johanneshov

https://www.shl.se

SHL ska som företrädare för klubbarna i ligan tillvarata gemensamma sportsliga och kommersiella intressen, och hanterar bland annat medierättigheter samt gemensamma huvudsponsorskap. SHL ska verka för en långsiktig stark liga och för en stark svensk ishockey som står sig internationellt. Ägarna är de klubbar som spelar i SHL som säsongen 2018/2019 är: Brynäs IF, Djurgården Hockey, Frölunda Indians, Färjestad BK, HV71, Linköping HC, Luleå Hockey, Malmö Redhawks, Mora IK, Rögle BK, Skellefteå AIK, Timrå IK, Växjö Lakers och Örebro Hockey.

Följ SHL Svenska Hockeyligan AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från SHL Svenska Hockeyligan AB

Jörgen Lindgren lämnar som VD i SHL. Michael Marchal blir tillförordnad VD och SHL:s sportchef Johan Hemlin blir vice VD15.10.2018 13:03Pressmeddelande

Jörgen Lindgren lämnar idag anställningen som VD i Svenska Hockeyligan (SHL). Styrelsen har beslutat utse Michael Marchal som tillförordnad verkställande direktör. Samtidigt utses SHL:s sportchef Johan Hemlin som vice VD i SHL. Styrelsen inleder rekryteringsarbetet för en permanent VD vilket skall slutföras under vintern/våren 2019.

SHL och HockeyAllsvenskan bygger om sina domarorganisationer8.10.2018 13:07Pressmeddelande

SHL och Ulf Rönnmark har gemensamt kommit överens om att gå skilda vägar. SHL vill tacka Ulf för det arbete han gjort under många år i SHL som domare, marknadschef, domare och domarchef. Domarna kommer framöver att ingå i den sportsliga organisationen där Johan Hemlin, sportchef SHL, är ansvarig. För att stärka upp stöd och utveckling för domare och linjemän kommer fler funktioner tillsättas och rollen domarchef tas därmed bort. Som ny utvecklings- och huvuddomaransvarig anställs Tomas Thorsbrink. Tomas arbetar i dag som domarchef i Hockeyallsvenskan, där han gjort ett väldigt bra arbete. Att Tomas tar sig an SHL domarna är en naturlig utveckling och början på en tätare samverkan mellan SHL och Hockeyallsvenskan kring elitdomarverksamheten. - Vi väljer att bredda organisationen för att vara än mer närvarande och ute hos domarna för att coacha och utveckla deras enormt viktiga roll. Att göra det i samverkan med HockeyAllsvenskan gör också att synergierna blir mycket bättre i utvecklinge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum