Sida

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna

Dela

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

Foto: Hassan Mamoon/NRC
Foto: Hassan Mamoon/NRC

- Många är i behov av akuta humanitära insatser som exempelvis evakuering ut ur krigshärjade städer och sedan temporärt boende och skydd. Vårt stöd går också till snabb tillförsel av mat och vatten till människor som på grund av kriget förlorat hela sitt matförråd. Det är också viktigt att snabbt ge stöd till mobila hälsokliniker och akut sjukvård för skottskadade i krig eller svårt undernärda barn som inte fått tillräckligt med mat på veckor, säger Susanne Mikhail Eldhagen, biträdande chef på Sidas humanitära avdelning.

I början av året gjorde Sida den första fördelningen av årets humanitära stöd då drygt 2,3 miljarder fördelades på 15 större och15 mindre kriser. Under våren har Sida betalat ut ytterligare stöd på305miljoner till kriser där situationen förvärrats, som Rohingya-flyktingar i Bangladesh, Sudan, Syrien-krisen men också till den svåra matbristen i Västafrika, i länderna Tchad, Mali, Mauretanien, Kamerun och Burkina Faso.

Sida gör nu en uppföljning vad gäller behov av dessa humanitära situationer och ger nu ytterligare stöd till tio kriser som är särskilt allvarliga och akuta och där dessa extra pengar i många fall är direkt livräddande. Det gäller Jemen, Sydsudan, DR Kongo, Etiopien, Nigeria, Centralafrikanska Republiken, Afghanistan och Irak samt kriserna i Syrien och Burundi.

- Vi går även in i glömda kriser som det inte skrivs mycket om i media, men som likväl är akuta som Centralafrikanska Republiken där hälften av befolkningen är i behov av humanitär hjälp och där sjukvården i huvudsak bedrivs av internationella humanitära organisationer som exempelvis Sida stöder, då det nationella systemet till stor del kollapsat efter decennier av krig, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

Enligt FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd vilket på bara ett halvår ökat de ekonomiska behoven från 22,5 miljarder USD till 25,4 miljarder USD, nivåer som aldrig tidigare uppnåtts. Stöden från FN:s medlemsländer matchar däremot inte behoven och insatserna är endast 33 procent.

För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris. Runt 22 miljoner människor, 75 % av befolkningen, är i behov av humanitärt stöd på grund av konflikten som pågår i landet. Den pågående offensiven i staden Hodeidah väntas få långtgående konsekvenser då två strategiska hamnar riskerar att blockeras vilket stoppar införseln av mat och förnödenheter, samt nära hälften av bränsleimporten. Redan nu befinner sig närmare åtta miljoner människor på gränsen till svält och stora insatser behövs eftersom myndigheterna inte längre kan förse befolkningen med basala förnödenheter inklusive primärhälsovård, nutrition, rent vatten, elektricitet och sociala skyddsnät.

2018 är det svåraste året också för Sydsudan där svält hotar flertalet områden runt om i landet, där mer än 1,1 miljoner barn beräknas vara undernärda eller allvarligt undernärda, och förnyade strider lett till runt två miljoner människor tvingats på flykt. I Demokratiska Republiken Kongo är den humanitära krisen en av världen mest allvarliga och komplicerade men trots det ”bortglömd”, här finns mer än fem miljoner flyktingar och totalt saknar nära nio miljoner människor mat och rent dricksvatten och skydd. Trots de enorma behoven utlovades inte några större summor vid givarkonferensen tidigare i år samtidigt som givarna dragit ner på stöden jämfört med förra året.

- Trots den dystra bilden har det svenska humanitära stödet haft stora positiva effekter. Förra året var Sida en av de första givarna i Somalia och norra Nigeria och vår snabbhet och handlingskraft var viktigt för att avvärja en svältkatastrof i dessa två länder. Sida var också en av de första stora givarna till Bangladesh, där över en halv miljon Rohingya sökt skydd från våldet i Myanmar, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

Så här fördelas Sidas extra stöd på 300 miljoner kronor:

  • Jemen – 60 miljoner
  • Sydsudan – 50 miljoner
  • Demokratiska Republiken Kongo – 50 miljoner
  • Etiopien – 30 miljoner
  • Burundikrisen – 25 miljoner
  • Syrienkrisen – 20 miljoner
  • Nigeria – 20 miljoner
  • Centralafrikanska Republiken – 20 miljoner
  • Afghanistan – 15 miljoner
  • Irak –10 miljoner

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Hassan Mamoon/NRC
Foto: Hassan Mamoon/NRC
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger extra stöd för att förebygga en storskalig matkatastrof i Sahel-länder31.5.2018 09:30Pressmeddelande

När det regnade för lite under regnperioden slog skörden fel med enorma konsekvenser för människorna i hela Sahel-området. Enligt FN i Mali och Burkina Faso har 6,8 miljoner människor inte mat för dagen och 1,6 miljoner av dem är barn som drabbats av svår akut undernäring. Matpriserna har skjutit i höjden vilket försvårar situationen ytterligare. Sida går nu in med 180 miljoner kronor i extra stöd för att försöka bromsa den svåra matkrisen från att bli än värre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum