Sida

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden

Dela

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Fonden Education Cannot Wait (ECW) bildades i samband med toppmötet World Humanitarian Summit i Istanbul i maj 2016. Mötet hölls med anledning av de växande, stora humanitära utmaningarna i världen där barn ofta är mest utsatta. Organisationen är verksam i länder som Syrien, Jemen, Etiopien, Somalia, Ukraina, Bangladesh, Uganda och Afghanistan. Sida ska under en treårsperiod bidra med 180 miljoner kronor till ECW där flera givare ger ett globalt stöd till fondens utbildningsinsatser i krissituationer.

- Barn som inte kan gå i skola riskerar att bli fast i fattigdom och utsatthet med svårigheter att få jobb och kunna försörja sig. Alla barn har rätt till ett bra liv och därför känns det här stödet väldigt viktigt, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

I hårt krigsdrabbade Afghanistan har allt fler barn ändå börjat kunna gå i skolan, men än finns inte möjligheten för alla att få en utbildning. Det gäller bland annat barn som bor i områden där säkerheten är låg, där många familjer inte vågar släppa iväg sina barn till skolan eller där skolan blivit förstörd i konflikten. Ett ytterligare stöd på 90 miljoner kronor ska därför användas för ett utbildningsprogram i Afghanistan riktat till 500 000 barn, särskilt flickor, som är internflyktingar eller återvändande.

- Jag kom just hem från en resa i Afghanistan och vet hur stora behoven är både vad gäller barns skolgång men också behoven av en utbildad arbetskraft för att kunna utveckla landet, säger Carin Jämtin.

ECW kommer att jobba på ett nytt innovativt sätt med aktörer som arbetar med humanitära stöd, med utvecklingsfrågor, med regeringar och andra av givare och filantroper, för att dra nytta av deras olika kunskaper och erfarenheter.

- Med det här stödet ska man arbeta på ett nytt sätt, där representanter från olika samhällssektorer jobbar tillsammans för att förstärka och på samma gång lägga grunden för ett utbildningssystem som många gånger inte finns kvar efter långa perioder av konflikt, säger Carin Jämtin.

- Att det finns ett utbildningssystem på plats är många gånger avgörande för att bygga en hållbar fred och en hållbar utveckling ur en krissituation.

Fakta: ECW:s övergripande mål för perioden 2018–2021 är att ge undervisning av hög kvalitet till åtta miljoner krisdrabbade barn och ungdomar, höja deras kunskapsnivåer och förbättra deras chanser att bli anställningsbara. Detta ska bli möjligt genom att ​​öka det politiska stödet och finansieringen för utbildning i kriser, att förbättra planeringen av insatserna och att stärka lokal och global kapacitet samt att tydliggöra vem som har ansvar för utbildningen. Arbetet är en milstolpe i uppfyllandet av det Globala Målet nr 4 om god utbildning för alla och som har som mål att nå 75 miljoner barn och unga utsatta för kris år 2030.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum