Sida

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden

Dela

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Fonden Education Cannot Wait (ECW) bildades i samband med toppmötet World Humanitarian Summit i Istanbul i maj 2016. Mötet hölls med anledning av de växande, stora humanitära utmaningarna i världen där barn ofta är mest utsatta. Organisationen är verksam i länder som Syrien, Jemen, Etiopien, Somalia, Ukraina, Bangladesh, Uganda och Afghanistan. Sida ska under en treårsperiod bidra med 180 miljoner kronor till ECW där flera givare ger ett globalt stöd till fondens utbildningsinsatser i krissituationer.

- Barn som inte kan gå i skola riskerar att bli fast i fattigdom och utsatthet med svårigheter att få jobb och kunna försörja sig. Alla barn har rätt till ett bra liv och därför känns det här stödet väldigt viktigt, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

I hårt krigsdrabbade Afghanistan har allt fler barn ändå börjat kunna gå i skolan, men än finns inte möjligheten för alla att få en utbildning. Det gäller bland annat barn som bor i områden där säkerheten är låg, där många familjer inte vågar släppa iväg sina barn till skolan eller där skolan blivit förstörd i konflikten. Ett ytterligare stöd på 90 miljoner kronor ska därför användas för ett utbildningsprogram i Afghanistan riktat till 500 000 barn, särskilt flickor, som är internflyktingar eller återvändande.

- Jag kom just hem från en resa i Afghanistan och vet hur stora behoven är både vad gäller barns skolgång men också behoven av en utbildad arbetskraft för att kunna utveckla landet, säger Carin Jämtin.

ECW kommer att jobba på ett nytt innovativt sätt med aktörer som arbetar med humanitära stöd, med utvecklingsfrågor, med regeringar och andra av givare och filantroper, för att dra nytta av deras olika kunskaper och erfarenheter.

- Med det här stödet ska man arbeta på ett nytt sätt, där representanter från olika samhällssektorer jobbar tillsammans för att förstärka och på samma gång lägga grunden för ett utbildningssystem som många gånger inte finns kvar efter långa perioder av konflikt, säger Carin Jämtin.

- Att det finns ett utbildningssystem på plats är många gånger avgörande för att bygga en hållbar fred och en hållbar utveckling ur en krissituation.

Fakta: ECW:s övergripande mål för perioden 2018–2021 är att ge undervisning av hög kvalitet till åtta miljoner krisdrabbade barn och ungdomar, höja deras kunskapsnivåer och förbättra deras chanser att bli anställningsbara. Detta ska bli möjligt genom att ​​öka det politiska stödet och finansieringen för utbildning i kriser, att förbättra planeringen av insatserna och att stärka lokal och global kapacitet samt att tydliggöra vem som har ansvar för utbildningen. Arbetet är en milstolpe i uppfyllandet av det Globala Målet nr 4 om god utbildning för alla och som har som mål att nå 75 miljoner barn och unga utsatta för kris år 2030.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

Sida ger extra stöd för att förebygga en storskalig matkatastrof i Sahel-länder31.5.2018 09:30Pressmeddelande

När det regnade för lite under regnperioden slog skörden fel med enorma konsekvenser för människorna i hela Sahel-området. Enligt FN i Mali och Burkina Faso har 6,8 miljoner människor inte mat för dagen och 1,6 miljoner av dem är barn som drabbats av svår akut undernäring. Matpriserna har skjutit i höjden vilket försvårar situationen ytterligare. Sida går nu in med 180 miljoner kronor i extra stöd för att försöka bromsa den svåra matkrisen från att bli än värre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum