Sida

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden

Dela

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Fonden Education Cannot Wait (ECW) bildades i samband med toppmötet World Humanitarian Summit i Istanbul i maj 2016. Mötet hölls med anledning av de växande, stora humanitära utmaningarna i världen där barn ofta är mest utsatta. Organisationen är verksam i länder som Syrien, Jemen, Etiopien, Somalia, Ukraina, Bangladesh, Uganda och Afghanistan. Sida ska under en treårsperiod bidra med 180 miljoner kronor till ECW där flera givare ger ett globalt stöd till fondens utbildningsinsatser i krissituationer.

- Barn som inte kan gå i skola riskerar att bli fast i fattigdom och utsatthet med svårigheter att få jobb och kunna försörja sig. Alla barn har rätt till ett bra liv och därför känns det här stödet väldigt viktigt, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

I hårt krigsdrabbade Afghanistan har allt fler barn ändå börjat kunna gå i skolan, men än finns inte möjligheten för alla att få en utbildning. Det gäller bland annat barn som bor i områden där säkerheten är låg, där många familjer inte vågar släppa iväg sina barn till skolan eller där skolan blivit förstörd i konflikten. Ett ytterligare stöd på 90 miljoner kronor ska därför användas för ett utbildningsprogram i Afghanistan riktat till 500 000 barn, särskilt flickor, som är internflyktingar eller återvändande.

- Jag kom just hem från en resa i Afghanistan och vet hur stora behoven är både vad gäller barns skolgång men också behoven av en utbildad arbetskraft för att kunna utveckla landet, säger Carin Jämtin.

ECW kommer att jobba på ett nytt innovativt sätt med aktörer som arbetar med humanitära stöd, med utvecklingsfrågor, med regeringar och andra av givare och filantroper, för att dra nytta av deras olika kunskaper och erfarenheter.

- Med det här stödet ska man arbeta på ett nytt sätt, där representanter från olika samhällssektorer jobbar tillsammans för att förstärka och på samma gång lägga grunden för ett utbildningssystem som många gånger inte finns kvar efter långa perioder av konflikt, säger Carin Jämtin.

- Att det finns ett utbildningssystem på plats är många gånger avgörande för att bygga en hållbar fred och en hållbar utveckling ur en krissituation.

Fakta: ECW:s övergripande mål för perioden 2018–2021 är att ge undervisning av hög kvalitet till åtta miljoner krisdrabbade barn och ungdomar, höja deras kunskapsnivåer och förbättra deras chanser att bli anställningsbara. Detta ska bli möjligt genom att ​​öka det politiska stödet och finansieringen för utbildning i kriser, att förbättra planeringen av insatserna och att stärka lokal och global kapacitet samt att tydliggöra vem som har ansvar för utbildningen. Arbetet är en milstolpe i uppfyllandet av det Globala Målet nr 4 om god utbildning för alla och som har som mål att nå 75 miljoner barn och unga utsatta för kris år 2030.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen10.12.2018 16:24Pressmeddelande

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida23.11.2018 07:30Pressmeddelande

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Pressinbjudan: Vad händer i Guatemala? – Samtal med årets Right Livelihood-pristagare och ILAC19.11.2018 14:15Pressinbjudan

Sida bjuder in till samtal med årets Right Livelihood-pristagare Iván Velásquez, chef för FN:s internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Thelma Aldana, tills nyligen Guatemalas riksåklagare. Iván Velásquez och Thelma Aldana har genom det historiskt unika samarbetet mellan en nationell åklagarmyndighet och en internationell FN-kommission varit mycket framgångsrika i arbetet mot korruption, något som också stärkt allmänhetens förtroende för statliga institutioner. Över 300 fällande domar har avkunnats och ett 60-tal kriminella nätverk identifierats. Rhodri Williams, Senior Legal Expert vid the International Legal Assistance Consortium (ILAC), inleder med att presentera ILACs nyutkomna rapport om rättsstaten i Guatemalas enorma utmaningar. Datum: fredag 23 november 2018 Tid: 10:30 – 12:00 Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller maila till press@sida.se Iván Velásquez och Thelma Aldana besöker nu Sverige för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum