Sida

Sida ger stöd på 65 miljoner till Venezuela-krisen

Dela

Den långvariga humanitära krisen i Venezuela eskalerar i takt med att den politiska spänningen stiger och hyperinflationen når rekordnivåer. Varje dag lämnar runt 5 000 personer landet, och biståndsmyndigheten Sida ger stöd på 65 miljoner kronor till behövande venezolaner, både inne i och utanför landets gränser som har stora behov av mat, rent vatten och hälso- och sjukvård.

Den svåra humanitära, ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har drabbat ett stort antal människor. Bara under förra året lämnade runt 1,9 miljoner människor landet, varav en miljon till grannlandet Colombia. Dessutom har 288 000 colombianer som en gång flytt till Venezuela på grund av den väpnade konflikten nu återvänt.

I Venezuela är utmaningarna stora, där hyperinflationen har lett till att många inte har råd att köpa mat och andra förnödenheter, och där de flesta samhällsfunktioner inte längre fungerar.

- Nio av tio sjukhus har brist på mediciner och annat sjukvårdsmateriel, och bara en av tio akutmottagningar, operationssalar och särskild intensivvård fungerar. Smittsamma sjukdomar som tidigare var ovanliga som mässling, malaria och difteri har blossat upp, säger Susanne Mikhail, chef för det humanitära biståndet på Sida.

Ett stort antal barn har drabbats av det svåra läget. En miljon barn går inte i skolan eftersom det fattas lärare, vatten, elektricitet och läromedel och många barn hålls hemma eftersom det finns risk att barn utsätts för kriminalitet på väg till skolan.

- Det är svårt för organisationer att få komma in i Venezuela då president Maduros regering inte vill erkänna de humanitära behoven. Vi är glada att vi nu kan öka vårt stöd till både Internationella Rödakorskommittén, ICRC, och de humanitära organisationerna NRC och AAH som kan bistå befolkningen i den enormt svåra situation som de befinner sig i, säger Susanne Mikhail.

Sidas går nu in med 65 miljoner som fördelas till de behövande som befinner sig i Venezuela men också till dem som nu är i Colombia och det gäller bland annat mat och hälsoinsatser som exempelvis vaccinationer, dessutom ges psykosocialt och juridiskt stöd till venezolaner som försöker etablera sig i grannländerna. 

Sida är också med och finansierar den gemensamma appellen från UNHCR och IOM, de FN-organisationer som bistår flyktingar och migranter. Många av de som nu lämnar Venezuela är helt utblottade och går till fots ofta i flera veckor, vissa genom hela Colombia och vidare till Ecuador eller Peru. I områdena vid gränsen mellan Venezuela och Colombia är den humanitära situationen svår med stor osäkerhet, illegala väpnade grupper och rutter för droghandel. Migranterna från Venezuela behöver därmed inte bara hjälp med mat, kläder och hälsoinsatser utan även skydd för att förhindra att de utsätts för övergrepp, våld och trafficking.   

- Situationen riskerar med stor sannolikhet att förvärras. Sida följer situationen noga och vi är beredda att ge ytterligare stöd längre fram, säger Susanne Mikhail.

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum