Sida

Sida ger stöd till att stärka den syriska mediasektorn

Dela

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Konfliktens Syrien är i dag ett av världens farligaste länder för journalister att arbeta i och yttrandefrihet samt tillgång till information är extremt begränsad. Som en följd av den svåra situationen har många journalister i dag lämnat Syrien. För såväl syrier som omvärlden är därför oberoende och objektiv information om vad som händer inne i landet svårtillgänglig.

– En professionell och oberoende mediasektor spelar en viktig roll för att informera och skapa medvetenhet hos den syriska befolkningen och omvärlden om de övergrepp som sker i landet och på sikt bidra till att lösa konflikter, minska våld och skapa stabilitet, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

För att stärka och utveckla den syriska mediasektorn har Sida beslutat att stödja den nederländska organisationen Free Press Unlimiteds (FPU) arbete i Syrien med 92,5 miljoner kronor över fem år. Genom FPU:s insatser, som har stark lokal förankring, kommer ett antal syriska mediaorganisationer att få stöd att producera journalistiskt material av god kvalitet och driva ekonomiskt hållbara verksamheter. FPU ska även bidra till att framställa tillförlitlig data om det syriska medialandskapet i syfte att skapa en tydlig bild av de syriska mediakonsumenterna och kvaliteten på det publicerade materialet.

– Givetvis innebär det en stor utmaning att arbeta i dagens Syrien. Free Press Unlimited har dock stor erfarenhet av att arbeta i olika konfliktområden runtom i världen och har uppnått goda resultat i sitt tidigare arbete i Syrien. De har också ett brett nätverk av lokala partners som har god kännedom om situationen i landet, säger Ulrika Josefsson.

Trots den pågående konflikten har syrisk media utvecklats och diversifierats markant under de senaste åren – en process där FPU har varit en viktig aktör. Med stöd av Sida har FPU tidigare utvecklat ett syriskt journalistförbund, Syrian Journalist Association (SJA), som i dag har 400 medlemmar, där en tredjedel är kvinnor, och etablerat en etisk stadga som syriska mediaorganisationer frivilligt kan ansluta sig till. Journalistförbundet ska främja fri och professionell journalistik i Syrien och medverkar till att skapa månatliga rapporter om övergrepp mot journalister i Syrien. Bland SJA:s medlemmar finns både journalister som arbetar inne i Syrien och i den syriska diasporan. Den etiska stadgan ska skydda sina medlemmar och samtidigt uppmuntra respekt för etiska riktlinjer.

– Trots de väldigt svåra omständigheter som våra partners tvingas arbeta i, lyckades vi till stor del uppnå våra målsättningar med att etablera en etisk stadga för syrisk media. Det är ett väldigt positivt resultat, och inom det nya programmet kommer vi att bygga vidare på den grunden, säger FPU:s verksamhetschef Ruth Kronenburg.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum