Sida

Sida ger stöd till att stärka den syriska mediasektorn

Dela

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Konfliktens Syrien är i dag ett av världens farligaste länder för journalister att arbeta i och yttrandefrihet samt tillgång till information är extremt begränsad. Som en följd av den svåra situationen har många journalister i dag lämnat Syrien. För såväl syrier som omvärlden är därför oberoende och objektiv information om vad som händer inne i landet svårtillgänglig.

– En professionell och oberoende mediasektor spelar en viktig roll för att informera och skapa medvetenhet hos den syriska befolkningen och omvärlden om de övergrepp som sker i landet och på sikt bidra till att lösa konflikter, minska våld och skapa stabilitet, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

För att stärka och utveckla den syriska mediasektorn har Sida beslutat att stödja den nederländska organisationen Free Press Unlimiteds (FPU) arbete i Syrien med 92,5 miljoner kronor över fem år. Genom FPU:s insatser, som har stark lokal förankring, kommer ett antal syriska mediaorganisationer att få stöd att producera journalistiskt material av god kvalitet och driva ekonomiskt hållbara verksamheter. FPU ska även bidra till att framställa tillförlitlig data om det syriska medialandskapet i syfte att skapa en tydlig bild av de syriska mediakonsumenterna och kvaliteten på det publicerade materialet.

– Givetvis innebär det en stor utmaning att arbeta i dagens Syrien. Free Press Unlimited har dock stor erfarenhet av att arbeta i olika konfliktområden runtom i världen och har uppnått goda resultat i sitt tidigare arbete i Syrien. De har också ett brett nätverk av lokala partners som har god kännedom om situationen i landet, säger Ulrika Josefsson.

Trots den pågående konflikten har syrisk media utvecklats och diversifierats markant under de senaste åren – en process där FPU har varit en viktig aktör. Med stöd av Sida har FPU tidigare utvecklat ett syriskt journalistförbund, Syrian Journalist Association (SJA), som i dag har 400 medlemmar, där en tredjedel är kvinnor, och etablerat en etisk stadga som syriska mediaorganisationer frivilligt kan ansluta sig till. Journalistförbundet ska främja fri och professionell journalistik i Syrien och medverkar till att skapa månatliga rapporter om övergrepp mot journalister i Syrien. Bland SJA:s medlemmar finns både journalister som arbetar inne i Syrien och i den syriska diasporan. Den etiska stadgan ska skydda sina medlemmar och samtidigt uppmuntra respekt för etiska riktlinjer.

– Trots de väldigt svåra omständigheter som våra partners tvingas arbeta i, lyckades vi till stor del uppnå våra målsättningar med att etablera en etisk stadga för syrisk media. Det är ett väldigt positivt resultat, och inom det nya programmet kommer vi att bygga vidare på den grunden, säger FPU:s verksamhetschef Ruth Kronenburg.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum