Sida

Sida ger stöd till att stärka den syriska mediasektorn

Dela

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Konfliktens Syrien är i dag ett av världens farligaste länder för journalister att arbeta i och yttrandefrihet samt tillgång till information är extremt begränsad. Som en följd av den svåra situationen har många journalister i dag lämnat Syrien. För såväl syrier som omvärlden är därför oberoende och objektiv information om vad som händer inne i landet svårtillgänglig.

– En professionell och oberoende mediasektor spelar en viktig roll för att informera och skapa medvetenhet hos den syriska befolkningen och omvärlden om de övergrepp som sker i landet och på sikt bidra till att lösa konflikter, minska våld och skapa stabilitet, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

För att stärka och utveckla den syriska mediasektorn har Sida beslutat att stödja den nederländska organisationen Free Press Unlimiteds (FPU) arbete i Syrien med 92,5 miljoner kronor över fem år. Genom FPU:s insatser, som har stark lokal förankring, kommer ett antal syriska mediaorganisationer att få stöd att producera journalistiskt material av god kvalitet och driva ekonomiskt hållbara verksamheter. FPU ska även bidra till att framställa tillförlitlig data om det syriska medialandskapet i syfte att skapa en tydlig bild av de syriska mediakonsumenterna och kvaliteten på det publicerade materialet.

– Givetvis innebär det en stor utmaning att arbeta i dagens Syrien. Free Press Unlimited har dock stor erfarenhet av att arbeta i olika konfliktområden runtom i världen och har uppnått goda resultat i sitt tidigare arbete i Syrien. De har också ett brett nätverk av lokala partners som har god kännedom om situationen i landet, säger Ulrika Josefsson.

Trots den pågående konflikten har syrisk media utvecklats och diversifierats markant under de senaste åren – en process där FPU har varit en viktig aktör. Med stöd av Sida har FPU tidigare utvecklat ett syriskt journalistförbund, Syrian Journalist Association (SJA), som i dag har 400 medlemmar, där en tredjedel är kvinnor, och etablerat en etisk stadga som syriska mediaorganisationer frivilligt kan ansluta sig till. Journalistförbundet ska främja fri och professionell journalistik i Syrien och medverkar till att skapa månatliga rapporter om övergrepp mot journalister i Syrien. Bland SJA:s medlemmar finns både journalister som arbetar inne i Syrien och i den syriska diasporan. Den etiska stadgan ska skydda sina medlemmar och samtidigt uppmuntra respekt för etiska riktlinjer.

– Trots de väldigt svåra omständigheter som våra partners tvingas arbeta i, lyckades vi till stor del uppnå våra målsättningar med att etablera en etisk stadga för syrisk media. Det är ett väldigt positivt resultat, och inom det nya programmet kommer vi att bygga vidare på den grunden, säger FPU:s verksamhetschef Ruth Kronenburg.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

Sida ger extra stöd för att förebygga en storskalig matkatastrof i Sahel-länder31.5.2018 09:30Pressmeddelande

När det regnade för lite under regnperioden slog skörden fel med enorma konsekvenser för människorna i hela Sahel-området. Enligt FN i Mali och Burkina Faso har 6,8 miljoner människor inte mat för dagen och 1,6 miljoner av dem är barn som drabbats av svår akut undernäring. Matpriserna har skjutit i höjden vilket försvårar situationen ytterligare. Sida går nu in med 180 miljoner kronor i extra stöd för att försöka bromsa den svåra matkrisen från att bli än värre.

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete28.5.2018 06:30Pressmeddelande

Borlänge och Chisinau i Moldavien ska utveckla lärares kompetens för att bättre möta behov hos barn med autism och ADHD. Arvidsjaur och Mwanga i Tanzania ska samarbeta för att unga mödrar lättare ska kunna att ta aktiv del i samhället. Både Borlänge och Arvidsjaur har samarbetat med sina partners i närmare 10 år i olika projekt. Två helt nya svenska kommuner för partnerskapsprogrammet är Arvika och Ekerö. Arvika ska samarbeta med Moi´s Bridge i Kenya för att utveckla den lokala demokratin mer hållbart inom en rad områden inte minst med tanke på målen för den globala agendan. Ekerö å sin sida ska tillsammans med Kutaisi i Georgien arbeta för att utveckla samarbetet mellan sina kommuner och olika delar av civilsamhället.

Pressinbjudan: Stockholm Tax Conference – Skatt som en nyckel till utveckling17.5.2018 13:35Pressmeddelande

Skatter bygger välfärdssamhällen och bidrar till utveckling och fattigdomsminskning och det krävs minst 15% av ett lands BNP i skatteintäkter för att skapa grundläggande infrastruktur, hälsovård och skolor. Men det globala skattebortfallet är stort, uppskattningsvis mellan 100 och 240 miljarder USD enligt OECD. Många av världens länder behöver hitta lösningar och utveckla myndigheternas sätt att ta in, förvalta och fördela skatt. Sida anordnar tillsammans med Skatteverket och på uppdrag av regeringen Stockholm Tax Conference med deltagare från omkring 160 länder för att öka kunskapen om hur en effektiv och välfungerande skatteförvaltning kan byggas upp och hur skatt kan bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum