Sida

Sida ger stöd till att stärka den syriska mediasektorn

Dela

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Konfliktens Syrien är i dag ett av världens farligaste länder för journalister att arbeta i och yttrandefrihet samt tillgång till information är extremt begränsad. Som en följd av den svåra situationen har många journalister i dag lämnat Syrien. För såväl syrier som omvärlden är därför oberoende och objektiv information om vad som händer inne i landet svårtillgänglig.

– En professionell och oberoende mediasektor spelar en viktig roll för att informera och skapa medvetenhet hos den syriska befolkningen och omvärlden om de övergrepp som sker i landet och på sikt bidra till att lösa konflikter, minska våld och skapa stabilitet, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

För att stärka och utveckla den syriska mediasektorn har Sida beslutat att stödja den nederländska organisationen Free Press Unlimiteds (FPU) arbete i Syrien med 92,5 miljoner kronor över fem år. Genom FPU:s insatser, som har stark lokal förankring, kommer ett antal syriska mediaorganisationer att få stöd att producera journalistiskt material av god kvalitet och driva ekonomiskt hållbara verksamheter. FPU ska även bidra till att framställa tillförlitlig data om det syriska medialandskapet i syfte att skapa en tydlig bild av de syriska mediakonsumenterna och kvaliteten på det publicerade materialet.

– Givetvis innebär det en stor utmaning att arbeta i dagens Syrien. Free Press Unlimited har dock stor erfarenhet av att arbeta i olika konfliktområden runtom i världen och har uppnått goda resultat i sitt tidigare arbete i Syrien. De har också ett brett nätverk av lokala partners som har god kännedom om situationen i landet, säger Ulrika Josefsson.

Trots den pågående konflikten har syrisk media utvecklats och diversifierats markant under de senaste åren – en process där FPU har varit en viktig aktör. Med stöd av Sida har FPU tidigare utvecklat ett syriskt journalistförbund, Syrian Journalist Association (SJA), som i dag har 400 medlemmar, där en tredjedel är kvinnor, och etablerat en etisk stadga som syriska mediaorganisationer frivilligt kan ansluta sig till. Journalistförbundet ska främja fri och professionell journalistik i Syrien och medverkar till att skapa månatliga rapporter om övergrepp mot journalister i Syrien. Bland SJA:s medlemmar finns både journalister som arbetar inne i Syrien och i den syriska diasporan. Den etiska stadgan ska skydda sina medlemmar och samtidigt uppmuntra respekt för etiska riktlinjer.

– Trots de väldigt svåra omständigheter som våra partners tvingas arbeta i, lyckades vi till stor del uppnå våra målsättningar med att etablera en etisk stadga för syrisk media. Det är ett väldigt positivt resultat, och inom det nya programmet kommer vi att bygga vidare på den grunden, säger FPU:s verksamhetschef Ruth Kronenburg.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen10.12.2018 16:24Pressmeddelande

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida23.11.2018 07:30Pressmeddelande

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Pressinbjudan: Vad händer i Guatemala? – Samtal med årets Right Livelihood-pristagare och ILAC19.11.2018 14:15Pressinbjudan

Sida bjuder in till samtal med årets Right Livelihood-pristagare Iván Velásquez, chef för FN:s internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Thelma Aldana, tills nyligen Guatemalas riksåklagare. Iván Velásquez och Thelma Aldana har genom det historiskt unika samarbetet mellan en nationell åklagarmyndighet och en internationell FN-kommission varit mycket framgångsrika i arbetet mot korruption, något som också stärkt allmänhetens förtroende för statliga institutioner. Över 300 fällande domar har avkunnats och ett 60-tal kriminella nätverk identifierats. Rhodri Williams, Senior Legal Expert vid the International Legal Assistance Consortium (ILAC), inleder med att presentera ILACs nyutkomna rapport om rättsstaten i Guatemalas enorma utmaningar. Datum: fredag 23 november 2018 Tid: 10:30 – 12:00 Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller maila till press@sida.se Iván Velásquez och Thelma Aldana besöker nu Sverige för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum