Sida

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe

Dela

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Förra veckans cyklon med mycket kraftiga vindar och extremt rikliga regnmängder har orsakat stor förödelse i Moçambique, Zimbabwe och Malawi i sydöstra Afrika. FN uppskattar att omkring 1,85 miljoner människor på något sätt är drabbade av katastrofen. I Moçambique har 400 000 personer tvingats lämna sina hem, hälso- och utbildningsanläggningar fått betydande skador, där mer än 2800 klassrum och 39 hälsocenter är förstörda av cyklonen och översvämningar. En stor utmaning på alla drabbade platser är tillgång till rent dricksvatten. Hälsoorganisationer har rapporterat en ökning av diarréfall och varnat för den höga risken för sjukdomsutbrott, framförallt kolera, malaria och luftvägsinfektioner.

- Hjälpbehoven är oerhört omfattande och akuta och för att göra så effektiva insatser som möjligt för de drabbade behöver man först både få igång de el- och kommunikationsnätverk som slagits ut och samordna organisationer och aktörer på plats, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör. 

Sida har beviljat stöd på nära 1,8 miljoner till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där fyrapersoner sekonderas till UNDAC, varav tre är IT-experter och en är behovssamordnarexpert, och dessutom sekonderas två personer till EU:s koordineringsteam på plats i Moçambique. Teamen samordnar hjälpinsatser och samlar information för att få en bild av hur läget ser ut för att därefter få igång rätt hjälpinsatser. Man stöttar också med att få till ett fungerande IT-system. Möjligheten för hjälparbetare, organisationer och människor på plats att kunna kommunicera med varandra är av mycket stor betydelse.

- Precis som i andra naturkatastrofer är det viktigt med snabba insatser och Sida har möjlighet att svara upp mot humanitära behov inom 24 timmar, säger Carin Jämtin.

- Behoven är enorma och det behövs mat, rent vatten, hälsovård och en säker plats att bo på nu när ett stort antal bostäder rasat ihop, spolats bort, står under vatten eller blivit obeboeliga, säger Carin Jämtin.

Eftersom vattnet ännu inte dragit sig tillbaka och infrastruktur som vägar och broar spolats bort eller förstörts är det svårt att nå fram till människor som befinner sig på svåråtkomliga platser. Till stor del sker förnödenhetstransporter nu med flyg eller båt.FN har nu gjort en samlad bedömning i en så kallad blixtappell, Flash Appeal, där man bedömer att 1,85 miljoner människor är i behov av stöd som just mat, rent vatten men också hälsoinsatser eftersom många blivit sjuka eller för att undvika detta.Totalt ber FN om stöd på 3 miljarder kronor för insatserna till drabbade.Sida beviljar nu stöd till Svenska Röda Korset med 5 miljoner kronor för att arbeta med insatser i Mocambique som minskar hälsorisker och bidrar till rent vatten för 75 000 människor i de cyklondrabbade områdena Beira och Dondo.

- Detta är en enorm katastrof då många förlorat sina hem och sina ägodelar och odlingsmarker står under vatten i redan väldigt fattiga länder. Det kommer att behövas stora humanitära insatser under lång tid och då genom det långsiktiga biståndsarbetet, säger Carin Jämtin. Många människor i länderna och regionen har varit delaktiga i att rädda liv och hjälpa till under de första dagarna, bland annat Mocambiques motsvarighet till MSB och landets armé. Nu är det större insatser som behövs för att människor exempelvis ska få sina basbehov tillgodosedda

Också i Malawi är situationen mycket svår.

Sida har beviljat stöd på 2,1 miljoner kronor till Svenska Missionsrådet, som ska arbeta med livsmedelshjälp till de mest utsatta människorna i översvämmade områden i södra delen av landet där man förväntas nå drygt 6 000 människor. Malawi har drabbats av ihållande och kraftiga regn under mars månad i samband med cyklonen Idai, som orsakat extrema översvämningar, och drygt 922 000 människor är i behov av någon form av hjälp. Bostäder har förstörts, jordbruksområden är översvämmade, boskap har dött, vilket gjort att många människor har förlorat sin försörjning

Medan de östra landsdelarna i Zimbabwe står under vatten, råder en svår torka i västra delen av landet. Enligt beräkningar har 30 procent av befolkningen i Zimbabwe inte tillräckligt med mat att äta. Om en månad är det skördetid i området men uteblivet regn i flera områden har lett till missväxt och redan nu är nära tre miljoner zimbabwier mycket svårt undernärda. Svenska Röda Korset beviljas nu ett stöd på 2,1 miljoner för att nå 12 500 personer i särskilt drabbade landsbygdsområden med viktiga livräddande insatser med nutrition och kontantstöd. Sida har också beviljat stöd genom IRC, International Rescue Committee, på drygt 3 miljoner kronor. IRC arbetar både i områden drabbade av torka och i cyklondrabbade delar. Man kommer att distribuera matpaket till cyklondrabbade och kontantstöd till människor som drabbats av torkan och beräknas nå drygt 6,000 människor

Sverige bidrar till FN:s och andra humanitära aktörers respons genom omfattande kärnstöd. Sverige är en av de tre största givarna (2018) till FN:s Central Emergency Response Fund (CERF) med 695 miljoner SEK per år (2019 liksom 2018). CERF beslutade den 19 mars att allokera 20 miljoner USD för insatser med anledning av cyklonen. Flera FN-organ har stor del i responsen. Till dessa hör World Food Programme (WFP) som Sverige ger ett årligt kärnstöd om 760 miljoner SEK till. WFP har hittills skickat ut 32 medarbetare för att stärka kapaciteten på plats; hittills har de delat ut mathjälp till ca 20 000 drabbade i Mocambique och avser inom en månad nå ut till ca 600 000. Sverige bidrar till responsen genom kärnstöden till bl.a. OCHA, Unicef och Internationella Rödakorskommittén.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

Uttalande med anledning av söndagens flygplansolycka i Etiopien11.3.2019 10:11:41 CETPressmeddelande

Det är med stor sorg och smärta som vi fått veta att en mångårig och mycket uppskattad kollega fanns med på passagerarlistan på planet som störtade på söndagsmorgonen i Etiopien. Alla våra tankar finns nu hos vår kollegas anhöriga, och hos våra kollegor både här i Sverige och i de länder där vi arbetar. Vi stöttar vår kollegas nära och vänner och kollegor på myndigheten. I morse samlades personalen för att få information och prata om det som har hänt. Carin Jämtin, generaldirektör Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum