Sida

Sida ökar stödet till sjukvård i krigets Syrien

Dela

Kriget i Syrien är nu inne på sitt åttonde år, den humanitära situationen har förvärrats ytterligare och behovet av sjukvård är mycket stort. Sida har beslutat om ett stöd på 35 miljoner kronor till Världshälsoorganisationen WHO för att ge livräddande stöd till de mest utsatta och mest behövande, och för att se till att fler får tillgång till sjukvård.

- Stödet är viktigt eftersom WHO bidrar med stöd och kapacitet till hälsokliniker och sjukhus där man kan vårda sjuka och skadade, och det är särskilt viktigt nu när en stor andel av sjukvårdspersonalen tvingats fly landet, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida som just nu besöker Jordanien och flyktinglägret Zaa’tari.

Ett stort antal sjukhus och kliniker har förstörts eller skadats av krigets härjningar. Att stärka den lokala hälso- och sjukvården är viktigt för att ge civilbefolkningen akut livräddande sjukvård men också reguljär sjukvård och för att stärka lokala samhällens förmåga att hjälpa flyktingar och att förhindra utbrott av smittsamma sjukdomar.

WHO arbetar i hela Syrien och har byggt upp ett stort och välfungerande program. Utöver akut nödhjälp ger WHO även stöd till hälsokliniker och sjukhus, samt tillhandahåller sjukvårdsmaterial och mediciner. En annan viktig uppgift för WHO är att samordna de många lokala och internationella organisationernas insatser inom hälsosektorn i Syrien, att arbeta med kapacitetsutveckling och att informera om hälsosituationen. På så sätt kan man snabbare åtgärda akuta medicinska behov, utarbeta gemensamma planer vid exempelvis utbrott av sjukdomar och se var det finns brister.

- Om människor ska kunna bo och leva i Syrien, så är det helt avgörande att bidra till ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem som drabbats hårt av konflikten. Det är viktigt för att de humanitära organisationer som nu jobbar där ska på längre sikt kunna lämna över ansvaret till lokala aktörer, säger Carin Jämtin.

Den 24–25 april hålls en givarkonferens i Bryssel till stöd för insatser med den humanitära situationen i Syrien och dess grannländer. Sida har hittills i år gett humanitärt stöd till Syrien-krisen på 401 miljoner kronor. Det nya svenska stödet på 35 miljoner till WHO är mycket välkommet eftersom behoven är mycket större än det som hittills i år kommit in från givarländer och givarorganisationer.

Sida förbereder utöver detta stöd också ett stort kärnstöd, ett oöronmärkt stöd som organisationen självt beslutar om hur det ska användas, till WHO för perioden 2018–2019. Kärnstödet för åren 2016-2017 låg på totalt 320 miljoner kronor. 

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och vi arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Tax Conference – Skatt som en nyckel till utveckling17.5.2018 13:35Pressmeddelande

Skatter bygger välfärdssamhällen och bidrar till utveckling och fattigdomsminskning och det krävs minst 15% av ett lands BNP krävs i skatteintäkter för att skapa grundläggande infrastruktur, hälsovård och skolor. Men det globala skattebortfallet är stort, uppskattningsvis mellan 100 och 240 miljarder USD enligt OECD. Många av världens länder behöver hitta lösningar och utveckla myndigheternas sätt att ta in, förvalta och fördela skatt. Sida anordnar tillsammans med Skatteverket och på uppdrag av regeringen Stockholm Tax Conference med deltagare från omkring 160 länder för att öka kunskapen om hur en effektiv och välfungerande skatteförvaltning kan byggas upp och hur skatt kan bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Nya Sida-stöd till Rohingya-flyktingar inför kraftiga monsunregn3.5.2018 10:50Pressmeddelande

I höstas flydde uppemot 700 000 rohingyer till Bangladesh, men risken stor att flyktinglägren inte kan stå emot kommande monsunregn. Träd och rotsystem som stoppade jorderosion och jordskred har huggits ner för att göra plats för de många flyktingarna och riskerna är nu stora inför den kommande monsunens kraftiga regn och vindar. Biståndsmyndigheten Sida ger nu 50 miljoner kronor i stöd, utöver de 200 miljoner som Sverige bidragit med sedan hösten 2017, till att förbättra och förstärka de nödboenden som flyktingarna bor i men också till gasolkök för att minska behovet av ved.

Rekordstort humanitärt stöd från Sida till växande antal flyktingar2.4.2018 10:00Pressmeddelande

Den humanitära situationen i världen förvärras då allt fler människor drabbas av krig, konflikt och naturkatastrofer. I dag är drygt 128 miljoner människor beroende av humanitärt stöd men bara hälften av hjälpbehoven är finansierade. För att kunna agera snabbt och möta de växande behoven har biståndsmyndigheten Sida en rekordstor budget på drygt fyra miljarder att fördela till 30 olika kriser. En stor del betalas ut nu i början på året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum