Sida

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika

Dela

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

- Ojämlikhet, traditionella värderingar och bristande tillgång till preventivmedel och laglig och säker abort är ett stort problem. Det leder bland annat till tidiga och oönskade graviditeter och ökar risken för osäkra aborter. Därför krävs det att vi investerar i ett långsiktigt förändringsarbete, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Sexuellt och könsrelaterat våld är fortfarande utbrett i Afrika söder om Sahara och man ligger i topp i den globala statistiken vad gäller barnäktenskap och könsstympning. Det uppskattas att mer än 200 miljoner flickor och unga kvinnor har utsatts för könsstympning och att tre miljoner flickor riskerar att drabbas årligen. Även den starka lobbyn för avhållsamhet som motsätter sig sexualundervisning och annan informationsspridning som rör ungdomars sexualitet utgör ett allvarligt hot.

Idag står Sverige och Sida värd för styrelsen för Partnerskapet för mödra-, spädbarn och barns och ungas hälsa som leds av Chiles förra president Michelle Bachelet, nyligen utsedd till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Att partnerskapet väljer att ha sitt inledande höstmöte här visar på Sveriges engagemang för jämställdhet och ungas hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter i fattiga länder. Områden som är centrala för partnerskapet och dess 1000 medlemsorganisationer från bland annat FN, det civila samhället och den privata sektorn.

- Sveriges starka stöd och långsiktiga engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter gör Sverige till en mycket viktig aktör i det internationella arbetet för mödra-, spädbarn och barns och ungas hälsa, säger Michelle Bachelet.

Programmet mot könsstympning genomförs tillsammans med UNFPA och UNICEF och kommer att nå åtta miljoner flickor och unga kvinnor i 16 länder med förebyggande insatser. Fyra miljoner av dem kommer att få skydd och behandling efter att ha utsatts för könsstympning. Dessutom beräknas 8200 byar med 18 miljoner invånare att aktivt överge könsstympning genom insatser för att förändra sociala normer och beteenden.

Det utvidgade stödet till sexualundervisning för 20 miljoner elever i sammanlagt 18 länder i Afrika sker i samarbete med UNESCO. Åldersanpassad och allsidig sexualundervisning kommer att minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv. Det kommer också att ge barn och ungdomar kunskap, värderingar och attityder som stärker deras självkänsla och förmåga till att fatta medvetna och informerade beslut om sin hälsa och sexualitet.

_____________________________________________________________________________________

Om UNFPA/UNICEF-projektet:
Programmet är ett viktigt bidrag på global och regional nivå för att eliminera kvinnlig könsstympning före 2030, i linje med det globala jämställdhetsmålet inom Agenda 2030. Målgruppen är flickor och kvinnor som utsatts för, eller riskerar att utsättas för könsstympning i särskilt utsatta områden i 16 länder: Burkina Faso, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia (Somaliland), Sudan och Uganda.

Stödet är på 250 miljoner kronor för åren 2018–2021.

Om UNESCO-projektet:
Programmet bygger på FN:s vägledning för sexualundervisning som Sverige varit med och tagit fram. Forskning visar att allsidig och åldersanspassad sexualundervisning bidrar till utbildning, hälsa och jämställdhet i enlighet med de Globala målen. Sammanlagt kommer programmet att nå 20 miljoner elever i 64 000 grundskolor, 47 000 förskollärare och 367 000 lärare. Det svenska stödet till programmet uppgår till 279,5 miljoner kronor för åren 2018–2022.

Om Sveriges stöd till sexuell och reproduktiv hälsa i Afrika:
Nyligen beslutade regeringen om att avsätta ytterligare 1,3 miljarder kronor för Strategin för sexuella och reproduktiva rättigheter i Afrika söder om Sahara samt förlänga strategin från 2019 till 2021. Sammanlagt under perioden 2015–2021 kommer Sveriges stöd totalt uppgå till 3,2 miljarder kronor.

Sidas regionala stöd till SRHR i Afrika söder om Sahara uppgår till 540 miljoner kronor 2018 och är främst inriktat på unga kvinnors och mäns samt hbtq-personers hälsa och rättigheter. Detta inkluderar tillgång till preventivmedel och säker abort, minskad spridning av hiv/AIDS, stärkta hälsosystem, ökad jämställdhet och förebyggande av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Verksamheten bedrivs i samarbete med framförallt FN, civilsamhällesorganisationer och regionala institutioner.

Om PMNCH (The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health):
PMNCH är den största alliansen i världen för hälsa och välbefinnande för kvinnor, barn och ungdomar, med över 1000 partnerorganisationer. Man samarbetar bland annat för att genomföra FN:s globala strategi Every Woman Every Child, som syftar till att minska mödra- och barndödlighet samt stärka sexualundervisning, ge ungdomar och kvinnor röst och makt att fatta beslut om  deras egna kroppar och välmående. Sida stödjer PMNCH med 7.5 MSEK för perioden 2015 – 2018.

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Vad händer i Guatemala? – Samtal med årets Right Livelihood-pristagare och ILAC19.11.2018 14:15Pressinbjudan

Sida bjuder in till samtal med årets Right Livelihood-pristagare Iván Velásquez, chef för FN:s internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Thelma Aldana, tills nyligen Guatemalas riksåklagare. Iván Velásquez och Thelma Aldana har genom det historiskt unika samarbetet mellan en nationell åklagarmyndighet och en internationell FN-kommission varit mycket framgångsrika i arbetet mot korruption, något som också stärkt allmänhetens förtroende för statliga institutioner. Över 300 fällande domar har avkunnats och ett 60-tal kriminella nätverk identifierats. Rhodri Williams, Senior Legal Expert vid the International Legal Assistance Consortium (ILAC), inleder med att presentera ILACs nyutkomna rapport om rättsstaten i Guatemalas enorma utmaningar. Datum: fredag 23 november 2018 Tid: 10:30 – 12:00 Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller maila till press@sida.se Iván Velásquez och Thelma Aldana besöker nu Sverige för

Pressinbjudan: Ett effektivare FN för att nå Globala målen18.11.2018 07:30Pressinbjudan

FN-systemet genomgår den största reformen på 20 år, med förändringar som kommer innebära ett paradigmskifte i det internationella utvecklingssamarbetet. Det handlar om att få de politiska, säkerhetsorienterade och fredsbyggande delarna av FN-systemet att arbeta närmare varandra. Allt för att bättre möta vår tids stora utmaningar. Det svenska inflytandet inom FN är i år större än någonsin, med flera svenska kvinnor på nya toppositioner. Vi bjuder in till ett seminarium med fyra av dessa; Ulrika Modéer, Åsa Regnér, Charlotte Petri Gornitzka (via länk) och Ulrika Richardsson. När: Onsdag 28 november, 2018 Tid: 09.00 – 10.30 (Registrering från 08.30 med kaffe och frukostmacka) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Oasen) T-bana: Karlaplan Anmälan: Maila press@sida.se eller tel. 08-698 55 55. En mer effektiv organisation krävs för att genomföra Agenda 2030, som helt bygger på samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt gör minskade ekonomiska resurser det svårt att möta de enorma humanit

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum