Business Region Göteborg AB

​Siffrorna bakom högkonjunkturen

Dela

Business Region Göteborg lanserar en ny rapportserie för att fördjupa analysen om Göteborgsregionens näringsliv. Först ut är rapporten Utrikeshandel.

Bygg och fordon har stark högkonjunktur. Det framkom när Business Region Göteborg presenterade konjunkturläget inför hösten. Nu kommer en mer detaljerad analys av siffrorna bakom den ekonomiska utvecklingen.

Göteborgsregionen har en omfattande tvåvägshandel. Varuimporten i regionen ökade med 19 procent, jämfört med 3 procent på nationell nivå. Totalt importerade regionens företag varor till ett värde av drygt 169 miljarder kronor.

- En anledning till regionens kraftiga ökning i varuimporten är ett insatsintensivt näringsliv som förädlar insatserna till högvärdesvaror som säljs inom Sverige och på den globala marknaden, säger Peter Warda.

När det gäller varuexport växer Göteborgsregionen tre gånger snabbare än riket. Drygt hälften av regionens samlade exportvärde på 180 miljarder kronor utgörs av varor från fordonsindustrin.

Regionen utgör drygt 15 procent av Sveriges varuexport och import. De största och viktigaste marknaderna på exportsidan är framförallt USA, Norge, Tyskland och Storbritannien. Sett till varuimporten är Tyskland och Nederländerna viktigast.

I rapporten finns fördjupad information om trender och förändringar i utrikeshandeln med varor.

Nästa rapport kommer i slutet av augusti och handlar om de största företagen i Göteborgsregionen.

För mer information kontakta Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg

peter.warda@businessregion.se, 031-367 62 11

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma20.6.2018 15:33Pressmeddelande

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum