Sigtuna kommun

Sigtuna kommun vill förbättra vattenkvalitén i Garnsviken

Dela

Vattenkvalitén i Garnsviken är inte bra. Det vill Sigtuna kommun åtgärda. Målet är en god ekologisk och kemisk status till år 2027.

Sigtuna kommun har startat ett arbete för att vattenkvalitén i Garnsviken ska förbättras. "Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas", säger projektledare Cristina Trigal.
Sigtuna kommun har startat ett arbete för att vattenkvalitén i Garnsviken ska förbättras. "Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas", säger projektledare Cristina Trigal.

Vattnet i Garnsviken klarar i dag inte gällande miljökvalitetsnormer och är den vattenförekomst i kommunen som är sämst.
Några av anledningarna till det är närheten till jordbruk och utsläpp från avlopp och dagvatten.

Nu kommer Sigtuna kommun att göra en kartläggning över föroreningarna och se hur markanvändningen runt Garnsviken ser ut idag. Detta för att få en bild över hur stora åtgärder som kommer att krävas och var resurserna behöver läggas.
- Det är mycket efterlängtat att arbetet med åtgärdsprogrammet för bättre vattenkvalité i Garnsviken nu har startats upp. Jag ser fram emot ett renare och näringsfattigare vatten som ska ge fisk och djurliv bättre förutsättningar och därmed nya naturupplevelser för våra invånare och besökare, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Åtgärderna kan handla om allt från bättre rådgivning och information, till kalkning, gödselhantering, skyddszoner eller dammar och våtmarker som ska minska näringsläckage som leder till övergödning.
- Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas. Vi måste göra detta tillsammans, säger projektledare Cristina Trigal och vädjar om att berörda svarar på den enkät som kommer att skickas ut från kommunen.

Arbetet kommer omfatta både Garnsviken och dess tillrinningsområden och ska bedrivas i samverkan med markägare samt med Knivsta kommun.

Ekologisk status på vatten i Sverige bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Kemisk status i ytvatten bedöms i klasserna god status eller uppnår ej god status. Garnsvikens ekologiska status är idag otillfredsställande och vattnet uppnår inte god kemisk status.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sigtuna kommun har startat ett arbete för att vattenkvalitén i Garnsviken ska förbättras. "Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas", säger projektledare Cristina Trigal.
Sigtuna kommun har startat ett arbete för att vattenkvalitén i Garnsviken ska förbättras. "Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas", säger projektledare Cristina Trigal.
Ladda ned bild

Om

Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Södergatan 20
195 85 Märsta

08-591 260 00https://www.sigtuna.se

Sigtuna kommun har drygt 48 000 invånare. De bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda.

Följ Sigtuna kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sigtuna kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum