E.ON Sverige AB

Simris prisas - igen

Dela

E.ONs lokala energisystemet i Simris, där byn är helt självförsörjande på el från förnybara källor, har uppmärksammats stort både nationellt och internationellt. Nu har byborna fått ett fint pris också. Under tisdagen delade nämligen organisationen Skånes Vindkraftakademi ut priset Skånes vindkraftspris 2018 och vinnarna blev de boende i Simris. Under den gångna veckan har en rad tester genomförts framgångsrikt.

Energibranschen och politiker vallfärdar till Simris för att titta på det lokala energisystem som E.ON byggt för byn. Här visas hur ett energisystem kan ställas om till 100 procent förnybart i praktiken.

- Det hade knappast varit möjligt utan den stora viljan som byns invånare visat för att bli förnybara. Därför är priset synnerligen välförtjänt, säger Stina Albing, kundkommunikatör för projektet från E.ONs sida.

- Det var tuff konkurrens med Lennart Värmby (postumt) och Mandelmanns gård som övriga nominerade, detta visar att vi i Simris har något som är alldeles unikt, säger Karin Lefvert som tog emot priset som representant för byn.

Under vecka 25 har byn varit helt bortkopplad från det nationella elnätet dygnet runt måndag till torsdag. Testerna sker var femte vecka. En rad tester har denna gång genomförts där E.ON för att jämna ut elanvändningen under dygnet styrt bort elanvändning när förbrukningen varit hög.

- Testerna har varit mycket framgångsrika. Kunderna har inte märkt någon skillnad från normalt och systemet har kunnat optimeras utan kundpåverkan, berättar Stina Albing. För varje testvecka blir det allt tydligare att systemet är robust och fungerar som tänkt.

För mindre än en månad sedan fick projektet två fina internationella utmärkelser som överlämnades av energiminister Ibrahim Baylan.

Läs mer om priset här: http://skanesvindkraftsakademi.se/

Läs mer om de tidigare prisen här: http://www.iea-isgan.org/awards/

Följ testerna i Simris: https://www.eon.se/framtidenarlokal

Fakta:

Det lokala Energisystemet i Simris

Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. I projektet ingår också att styra effektuttaget i ett antal hushåll, demand side repons, genom att erbjuda ett antal kunder att delta genom att installera solceller tillsammans med batterier och/eller styrutrustning för värmepumpar och varmvattenberedare. Projektet invigdes i oktober 2017 och var femte vecka under försöksperioden är de 150 hushållen i Simris självförsörjande på el och inte anslutna till det nationella elnätet.

Skånes vindkraftspris 2018

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delades ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Bilder

Ladda ned bild
Från vänster: Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare och även representant från juryn, Karin Lefvert, representant för de boende i Simris, Anders Elmqvist, Malmö stad, representant för prissponsorerna samt Jakob Economou, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.
Från vänster: Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare och även representant från juryn, Karin Lefvert, representant för de boende i Simris, Anders Elmqvist, Malmö stad, representant för prissponsorerna samt Jakob Economou, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne18.9.2020 08:31:05 CESTPressmeddelande

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum