E.ON Sverige AB

Simris prisas - igen

Dela

E.ONs lokala energisystemet i Simris, där byn är helt självförsörjande på el från förnybara källor, har uppmärksammats stort både nationellt och internationellt. Nu har byborna fått ett fint pris också. Under tisdagen delade nämligen organisationen Skånes Vindkraftakademi ut priset Skånes vindkraftspris 2018 och vinnarna blev de boende i Simris. Under den gångna veckan har en rad tester genomförts framgångsrikt.

Energibranschen och politiker vallfärdar till Simris för att titta på det lokala energisystem som E.ON byggt för byn. Här visas hur ett energisystem kan ställas om till 100 procent förnybart i praktiken.

- Det hade knappast varit möjligt utan den stora viljan som byns invånare visat för att bli förnybara. Därför är priset synnerligen välförtjänt, säger Stina Albing, kundkommunikatör för projektet från E.ONs sida.

- Det var tuff konkurrens med Lennart Värmby (postumt) och Mandelmanns gård som övriga nominerade, detta visar att vi i Simris har något som är alldeles unikt, säger Karin Lefvert som tog emot priset som representant för byn.

Under vecka 25 har byn varit helt bortkopplad från det nationella elnätet dygnet runt måndag till torsdag. Testerna sker var femte vecka. En rad tester har denna gång genomförts där E.ON för att jämna ut elanvändningen under dygnet styrt bort elanvändning när förbrukningen varit hög.

- Testerna har varit mycket framgångsrika. Kunderna har inte märkt någon skillnad från normalt och systemet har kunnat optimeras utan kundpåverkan, berättar Stina Albing. För varje testvecka blir det allt tydligare att systemet är robust och fungerar som tänkt.

För mindre än en månad sedan fick projektet två fina internationella utmärkelser som överlämnades av energiminister Ibrahim Baylan.

Läs mer om priset här: http://skanesvindkraftsakademi.se/

Läs mer om de tidigare prisen här: http://www.iea-isgan.org/awards/

Följ testerna i Simris: https://www.eon.se/framtidenarlokal

Fakta:

Det lokala Energisystemet i Simris

Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. I projektet ingår också att styra effektuttaget i ett antal hushåll, demand side repons, genom att erbjuda ett antal kunder att delta genom att installera solceller tillsammans med batterier och/eller styrutrustning för värmepumpar och varmvattenberedare. Projektet invigdes i oktober 2017 och var femte vecka under försöksperioden är de 150 hushållen i Simris självförsörjande på el och inte anslutna till det nationella elnätet.

Skånes vindkraftspris 2018

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delades ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Bilder

Ladda ned bild
Från vänster: Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare och även representant från juryn, Karin Lefvert, representant för de boende i Simris, Anders Elmqvist, Malmö stad, representant för prissponsorerna samt Jakob Economou, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.
Från vänster: Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare och även representant från juryn, Karin Lefvert, representant för de boende i Simris, Anders Elmqvist, Malmö stad, representant för prissponsorerna samt Jakob Economou, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Flera energibolag intresserade av E.ONs projekt SWITCH – utvecklas ytterligare inför ny säsong3.4.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Tack vare ett brett samarbete mellan flera nätägare på nationell och regional nivå har projektet CoordiNet med E.ONs handelsplattform SWITCH blivit en succé. Med otraditionella elnätslösningar har aktörerna tillsammans bland annat lindrat effekterna av kapacitetsbegränsningen som finns i en mängd elnät, främst kring storstäder. Nu stängs projektet för denna säsong, men samarbetet har gett såväl mersmak som goda erfarenheter inför nästa säsong, som startar i november 2020.

E.ON och Ferroamp samarbetar för ökad elflexibilitet23.3.2020 09:30:06 CETNyheter

E.ON och Ferroamp tar, tillsammans med E.ONs dotterbolag Solar Supply, dagens energisystem in i framtiden genom ett nytecknat samarbetsavtal. Ferroamps energieffektiviserande produkter tillsammans med E.ONs tekniska kompetens och erfarenhet möjliggör en optimerad energianvändning hos kunden. Genom samarbetet förenas samhällsnytta och kundens intressen - kunden sparar pengar samtidigt som mer förnybar mikroproduktion möjliggörs och elnäten blir avlastade. Systemet kan anpassas från den privata villan till den stora verksamheten.

Energimyndigheten beviljar E.ON 12,8 MSEK till banbrytande pilotprojekt för att minska utsläppen från uppvärmning24.2.2020 09:02:54 CETPressmeddelande

E.ON inleder testborrningar i Malmö för att undersöka förutsättningarna att bygga Sveriges första djupgeotermianläggning som är direkt kopplad till fjärrvärmenätet. Om allt går som planerat står anläggningen klar 2022 och levererar förnybar och resurseffektiv värme till fjärrvärmekunderna. Energimyndigheten stöttar pilotprojektet med 12,8 MSEK, projektets totala budget uppgår till 57 MSEK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum