Statens Institutionsstyrelse

SiS årsredovisning visar på positiva resultat

Dela

2021 har varit ett händelserikt år för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten har påbörjat förflyttningar inom flera centrala verksamhetsområden.

– 2021 tog SiS förändringsresa viktiga steg, året har gett oss möjlighet att börja implementera viktiga reformer som stärker kvaliteten, säkerheten och tryggheten inom hela SiS, säger Anna Sandahl, ekonomi- och planeringsdirektör på SiS.

SiS har flera pågående satsningar för att skapa bättre förutsättningar för individuellt anpassad vård för alla målgrupper. Särskilda insatser för att stärka vården och behandlingen av flickor inom SiS har utvecklats.

– Vi kan konstatera att avskiljningarna minskat, och insatser för att ytterligare minska behovet av att använda avskiljningar kommer att fortsätta, säger Anna Sandahl.

SiS noterar även en positiv utveckling gällande antalet avvikningar. Under 2021 minskade avvikningarna både från LVM-hemmen och ungdomshemmen med 22 procent jämfört med tidigare år. Störst minskning har skett inom LSU, där avvikningarna minskat från 26 avvikningar 2020 till sex stycken förra året.

SiS bedömning är att detta är en följd av de satsningar på ökad säkerhet som myndigheten gjort, och som kommer att fortsätta under 2022.

– Det är viktigt att framhålla att säkerhetsarbetet inte går i ett eget spår. Det är en naturlig och viktig del av den sammantagna förflyttningen mot en ökad trygghet och säkerhet för såväl barn, ungdomar och klienter som för medarbetarna, fortsätter säkerhetsdirektör Christer Johansson.

Nödvändiga satsningar på säkerhet och kompetensförsörjning

En säkerhetsavdelning har etablerats på nationell nivå och det finns nu säkerhetssamordnare på samtliga institutioner. SiS har fattat beslut om att införa strukturerade säkerhetsbedömningar av samtliga unga och klienter i syfte att minska risken för hot, våld och avvikningar. LSU-verksamheten har renodlats och säkerhetsklassificering av SiS ungdomshem har påbörjats.

Grunden för en god vård och behandling är rätt kompetens. Under 2021 har SiS beslutat om en kompetensförsörjningsplan som sträcker sig fram till 2024. Dessutom har en grundutbildning arbetas fram för alla nya medarbetare som kommer att sjösättas under 2022.

Kontakter

Dokument

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum