Statens Institutionsstyrelse

SiS lämnar hyresavtalet för Lövsta ungdomshem

Dela

Statens institutionsstyrelse (SiS) har kommit överens med fastighetsägaren om att i förtid lämna hyresavtalet för Lövsta ungdomshem i Vagnhärad. Detta innebär att ungdomshemmet, som stängdes tillfälligt under våren 2019, nu fullt ut avvecklas.

– Det är positivt för SiS, våra målgrupper och inte minst skattebetalarna att kunna lämna hyreskontraktet för Lövsta i förtid. I och med detta frigörs pengar som nu kan användas till att investera i lokaler och förbättra verksamheten på våra andra ungdoms- och LVM-hem, säger ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

SiS har gjort en sammanvägd bedömning och anser att verksamheten och lokalerna vid Lövsta inte kan möta de behov myndigheten har. Därför har SiS tillsammans med fastighetsägaren Specialfastigheter landat i beslutet att säga upp befintligt hyreskontrakt och fullt ut avveckla Lövsta. De resurser som nu frigörs kan istället satsas där behoven finns, och möjligheterna att kunna bedriva en kvalitetssäkrad vård och behandling i mer ändamålsenliga lokaler ökar.

För att lösa avtalet betalar SiS 55 miljoner kronor till Specialfastigheter. Siffran har förhandlats fram utifrån bland annat fastighetens värde, drift- och underhållskostnader. Att fortsätta betala hyra för Lövstas tomma lokaler för hela avtalsperioden fram till år 2035 hade motsvarat 168 miljoner kronor. De minskade kostnaderna för de kommande åren kommer att möjliggöra investeringar i verksamheten på andra ungdoms- eller LVM-hem. Den samlade årskostnaden för Lövsta under hela avtalstiden fram till år 2035 motsvarar exempelvis byggnation av två helt nya och ändamålsenliga standardhus, med två avdelningar och 16 platser vardera.

– SiS resurser ska gå dit behoven finns och bidra till att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Med den här lösningen säkrar vi en god ekonomisk hushållning av statens resurser och tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används på ett mer effektivt sätt, säger Anna Sandahl.

Kontakter

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum