Statens Institutionsstyrelse

SiS utreder förutsättningarna för en intern tillsynsfunktion

Dela

Inom ramen för myndighetens kvalitetshöjande arbete har Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta en intern tillsynsfunktion. Syftet är att öka möjligheterna till att snabbare identifiera, analysera och agera på missförhållanden eller andra brister i den egna verksamheten.

– Vi granskas ständigt av ett flertal myndigheter, och det är bra för både SiS och våra ungdomar och klienter. Med en intern tillsynsfunktion skulle vi kunna bli mer proaktiva, agera snabbare och stärka vårt eget löpande förbättringsarbete, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid SiS.

Uppdraget ska innefatta förslag på en övergripande beskrivning av tillsynsfunktionens syfte och uppdrag, organisatorisk placering samt bemanning inklusive kravprofiler för chef och medarbetare. Uppdraget ska även se över behov av förordningsändringar och andra behov av justerade eller kompletterande styrdokument som behövs för att inrätta en intern tillsynsfunktion.

Utredningen ska ta i beaktande att tillsynsfunktionen på sikt bör kunna omhänderta barns, ungas och klienters möjlighet att framföra klagomål. Uppdraget ska redovisas till generaldirektören senast den 22 november 2021.

Kontakter

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum