Skara stift

Sju vigs till diakoner och präster

Dela

Söndag 14 juni kl. 14.00 vigs sju personer till diakoner och präster i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier. Det finns möjlighet att följa vigningsmässan digitalt på webben.

I vanliga fall brukar domkyrkan vara fullsatt vid sådana här tillfällen, men utifrån det läge som råder med tanke på Covid-19 kommer endast ett fåtal inbjudna närvara på plats i domkyrkan. Däremot kommer diakon- och prästvigningen att direktsändas på webben via Skara domkyrkas youtubekanal. Information om sändningen finns på Skara stifts webbplats, www.svenskakyrkan.se/skarastift. På webbplatsen finns även en agenda för vigningsmässan att ladda ner.

Fem präster
De nya prästerna arbetar sitt första år i en församling eller pastorat som de tilldelats av stiftet. Under detta år får de också extra handledning. De som vigs till präster är följande:

Gunnar Friberg, född 1962, är utbildad jägmästare och har jobbat inom skog och mark samt inom kyrkogårdsförvaltningen innan han började läsa teologi. Gunnar kommer att tjänstgöra i Karlsborgs pastorat.

Erik Horner, född 1988, tjänstgör idag som församlingsassistent i Tibro pastorat som assistent i församlingsverksamheten, med ansvar för konfirmander och mötet med familj. Erik kommer att tjänstgöra i Norra Billings pastorat.

Marléne Niggol Carlsson, född 1964, läste teologi tidigt, men återupptog studierna igen efter fler år som yrkesverksam, bland annat som busschaufför. Marléne kommer att tjänstgöra i Amnehärad-Lyrestads pastorat.

Peter Sader, född 1994, engagerade sig tidigt i kyrkans verksamhet och har genom åren varit fortsatt engagerad i församlingslivet samt kristna studentgrupper. Peter kommer att tjänstgöra i Trollhättans pastorat.

Tommy Vallenros, född 1993, fick under konfirmationstiden en nyfikenhet och engagemang för kyrkans liv. Tommy odlar ett intresse för musik och piano och kommer att tjänstgöra i Herrljunga pastorat.

Två diakoner
Två personer kommer att vigas till diakoner och de är följande:

Carina Eriksson, född 1971, har socionomexamen och har innan dess länge varit engagerat och arbetat inom kyrkan, bland annat som församlingspedagog. Hon har arbetat som kurator på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Carina kommer att tjänstgöra i Borås pastorat.

Annelie, Lidén, född 1962, har musiklärarexamen med kompletterande studier i sociologi och studier från Göteborgs psykoterapiinstitut. Hon har tidigare, förutom arbete i församling med musik och diakoni, arbetat som individ- och familjebehandlare och som universitetsadjunkt i pedagogik på Högskolan i Borås. Annelie kommer att tjänstgöra i Essunga pastorat. 

Stiftsdiakon Evelin Esseen ser fram emot diakon- och prästvigningen och ser även ljust på framtiden,
- De närmaste åren är det många som beräknas vigas till präster och diakoner, vilket är mycket glädjande.

Nyckelord

Kontakter

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum