Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för augusti 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 79 procent. Sjukpenningtalet fortsätter att öka men ökningstakten är avtagande. Sjukpenningtalet ligger 0,2 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Inbromsningen i sjukpenningtalet fortsätter. Det har sedan årsskiftet minskat i en fjärdedel av landets kommuner. Det visar att det är möjligt att vända utvecklingen. Om alla agerar kraftfullt är det realistiskt att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar till år 2020, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i augusti 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,6 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med juli 2016

  • Ohälsotalet i augusti 2016 är 28 dagar vilket är 0,1 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med juli 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i juni 2016 192 811 varav 64 055 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum