Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för augusti 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 79 procent. Sjukpenningtalet fortsätter att öka men ökningstakten är avtagande. Sjukpenningtalet ligger 0,2 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Inbromsningen i sjukpenningtalet fortsätter. Det har sedan årsskiftet minskat i en fjärdedel av landets kommuner. Det visar att det är möjligt att vända utvecklingen. Om alla agerar kraftfullt är det realistiskt att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar till år 2020, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i augusti 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,6 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med juli 2016

  • Ohälsotalet i augusti 2016 är 28 dagar vilket är 0,1 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med juli 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i juni 2016 192 811 varav 64 055 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum