Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för december 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 80 procent. Sjukpenningtalet ökar inte längre utan har nu legat på samma nivå sedan juli 2016. Sjukpenningtalet ligger 0,5 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Sjukpenningtalet ökar inte längre. Den över fem år långa uppgången tycks ha brutits. För att den positiva trenden ska fortsätta förstärkas behöver inflödet in till sjukförsäkringen minska. Förutom förbättrad handläggning hos Försäkringskassan behövs bättre förebyggande insatser på arbetsplatserna och fokus på en god sjukskrivningspraxis från hälso- och sjukvårdens sida, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i december 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,3 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med november 2016
  • Ohälsotalet i december 2016 är 27,8 dagar vilket är 0,2 dagar lägre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med november 2016
  • Antalet pågående sjukfall var i oktober 2016 193 858 varav 69 930 hade pågått i mer än ett år

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum