Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för februari 2017

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 80 procent. Sjukpenningtalet ökar inte längre nämnvärt utan har nu legat på ungefär samma nivå sedan juli 2016. Sjukpenningtalet ligger 0,6 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Sjukpenningtalet har legat stabilt på ungefär samma nivå i åtta månader. För att vända trenden nedåt måste antalet nya sjukskrivningar börja minska. Arbetsgivarna och hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att förebygga och förkorta sjukfrånvaro, säger Lars- Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i februari 2017 är 10,8 dagar vilket är 0,2 dagar högre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med januari 2017
  • Ohälsotalet i februari 2017 är 27,6 dagar vilket är 0,5 dagar lägre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med januari 2017
  • Antalet pågående sjukfall var i december 2016 196 923 varav 70 281 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum