Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för juli 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 79 procent. Sjukpenningtalet fortsätter att öka men ökningstakten är avtagande. Sjukpenningtalet ligger 0,2 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Vi ser ett tydligt trendbrott med en långsammare ökningstakt för sjukskrivningarna, men det är för tidigt att säga om, eller när, detta leder fram till en vändning, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.


Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.


Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i juli 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,7 dagar högre än ett år tidigare och 0,1 dagar högre än juni 2016

  • Ohälsotalet i juli 2016 är 28 dagar vilket är 0,2 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med juni 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i maj 2016 196 511 varav 63 398 hade pågått i mer än ett år


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum