Försäkringskassan

Sjukpenningtalet för oktober 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 79 procent. Sjukpenningtalet ökar inte längre. Sjukpenningtalet ligger 0,4 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Uppgången i sjukpenningtalet på riksnivå har brutits. Kvinnorna ligger genomgående på en högre nivå jämfört med männen. Därför är det särskilt positivt att sjukskrivningarna för kvinnor nu vänt nedåt i sex län. Vi förväntar oss att vi kommer att se motsvarande förändring i fler och fler län de kommande månaderna, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i oktober 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,5 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med september 2016
  • Ohälsotalet i oktober 2016 är 27,9 dagar vilket är 0,1 dagar lägre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med september 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i augusti 2016 179 228  varav 66 650 hade pågått i mer än ett år

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum