Försäkringskassan

Sjukpenningtalet i april 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Siffrorna visar utvecklingen jämfört med ett år bakåt. Sjukpenningtalet i april uppgick till 10,7 dagar, vilket är 0,9 dagar högre än april 2015.

Siffrorna inom parentes anger utvecklingen jämfört med 12 månader bakåt.

  • Sjukpenningtalet för kvinnor är 14,0 dagar (+1,2 dagar) och 7,4 dagar (+0,5 dagar) för män. Kvinnors sjukpenningtal är 89 procent högre än männens.

  • Ohälsotalet i april är 28 dagar (+0,4 dagar), 33,9 dagar för kvinnor (+0,7 dagar) och 22,4 dagar (+0,2) för män. Kvinnors ohälsotal är 51 procent högre än männens.

  • Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i april 2016 är 3,5 individer. Kvinnor har ett högre värde, 3,7, än män, 3,3. Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat för både kvinnor och män.

  • Pågående sjukfall i februari 2016 var 195 940, varav 59 055 sjukfall (30,1% procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av februari föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 10 400 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat

Sjukpenningtalet i mars 2016 Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 2

Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum