Försäkringskassan

Sjukpenningtalet i april 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Siffrorna visar utvecklingen jämfört med ett år bakåt. Sjukpenningtalet i april uppgick till 10,7 dagar, vilket är 0,9 dagar högre än april 2015.

Siffrorna inom parentes anger utvecklingen jämfört med 12 månader bakåt.

  • Sjukpenningtalet för kvinnor är 14,0 dagar (+1,2 dagar) och 7,4 dagar (+0,5 dagar) för män. Kvinnors sjukpenningtal är 89 procent högre än männens.

  • Ohälsotalet i april är 28 dagar (+0,4 dagar), 33,9 dagar för kvinnor (+0,7 dagar) och 22,4 dagar (+0,2) för män. Kvinnors ohälsotal är 51 procent högre än männens.

  • Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i april 2016 är 3,5 individer. Kvinnor har ett högre värde, 3,7, än män, 3,3. Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat för både kvinnor och män.

  • Pågående sjukfall i februari 2016 var 195 940, varav 59 055 sjukfall (30,1% procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av februari föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 10 400 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat

Sjukpenningtalet i mars 2016 Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 2

Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum