Försäkringskassan

Sjukpenningtalet i februari 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Siffrorna visar utvecklingen jämfört med ett år bakåt. Sjukpenningtalet i februari uppgick till 10,6 dagar, vilket är cirka 1 dag högre än februari 2015.

Siffrorna inom parentes anger utvecklingen jämfört med 12 månader bakåt.

  • Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,9 dagar (+ 1,4 dagar) och 7,4 dagar (+0,6 dagar) för män. Kvinnors sjukpenningtal är 88 procent högre än männens.
  • Ohälsotalet i februari är 28,1 dagar (+ 0,6 dagar), 33,8 dagar för kvinnor (+ 0,8 dagar) och 22,4 dagar (+0,3) för män. Kvinnors ohälsotal är 51 procent högre än männens.
  • Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i februari 2016 är 3,7 individer. Kvinnor har ett högre värde, 3,9, än män, 3,5. Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat för både kvinnor och män.
  • Pågående sjukfall i december 2015 var 194 174, varav 55 960 sjukfall (28,8 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av december föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 14 616 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat

Sjukpenningtalet i januari 2016 Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 2

Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum