Försäkringskassan

Sjukpenningtalet i mars 2016

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Siffrorna visar utvecklingen jämfört med ett år bakåt. Sjukpenningtalet i mars uppgick till 10,6 dagar, vilket är 0,9 dagar högre än mars 2015.

Siffrorna inom parentes anger utvecklingen jämfört med 12 månader bakåt.

  • Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,9 dagar (+ 1,3 dagar) och 7,4 dagar (+0,5 dagar) för män. Kvinnors sjukpenningtal är 88 procent högre än männens.
  • Ohälsotalet i mars är 28 dagar (+ 0,4 dagar), 33,8 dagar för kvinnor (+ 0,7 dagar) och 22,4 dagar (+0,2) för män. Kvinnors ohälsotal är 51 procent högre än männens.
  • Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i mars 2016 är 3,6 individer. Kvinnor har ett högre värde, 3,8, än män, 3,4. Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat för både kvinnor och män.
  • Pågående sjukfall i januari 2016 var 187 384, varav 56 853 sjukfall (30,3% procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av januari föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 8 453 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat

Sjukpenningtalet i februari 2016
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 2
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum