Försäkringskassan

Sjukskrivningar på grund av anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress ökar mest

Dela

Mellan 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000. Sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 57 000, eller 59 procent av ökningen. Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest. Kvinnor står för 73 procent av ökningen.

Antalet nya sjukfall minskade med några få undantag inom alla diagnosgrupper mellan 2005 och 2009 och nådde då en historiskt låg nivå. Därefter har antalet sjukfall ökat. Generellt har ökningen skett i alla åldrar och för både kvinnor och män. Ökningen har varit särskilt kraftig för psykiatriska diagnoser som sedan 2014 är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. För kvinnor var det den vanligaste sjukskrivningsorsaken redan 2011.

- Det finns inte en enskild faktor som ensam kan förklara ökningen. Det finns ett flertal olika faktorer som kan ligga bakom den senaste tidens utveckling. Påfrestningar i arbets- och privatlivet har betydelse, liksom hur arbetsgivare, individ, läkare och Försäkringskassan agerar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Ökningen är tydlig i alla åldersgrupper men vanligast i åldersgruppen 30-49 år. Den åldersgruppen står också för hälften av ökningen i psykiatriska diagnoser.

Läs hela analysen här.

Viktigaste resultaten
 
Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall med psykiatriska diagnoser med 57 000 eller 59 procent och är sedan 2014 vanligaste diagnos.


Kvinnor står för 73 procent av ökningen.


Stressreaktioner står för 66 procent av ökningen.


Sjukfall med psykiatriska diagnoser är vanligare i yngre medelåldern men ökar i alla åldrar.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum