Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening

Skadade nekas trafikskadeersättning

Dela

Ny rapport visar att försäkringsbolagen successivt under 2000-talet kraftigt försämrat försäkringsskyddet för de som drabbas av svåra följder efter nackskada

Pressmeddelande den 8 november 2016

Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening har genomfört en enkätstudie av rättssäkerheten i personskaderegleringen för nackskadade. Studien avsåg att kartlägga nackskadades erfarenheter av bolagens och Trafikskadenämndens handläggning av deras ärenden. Resultatet av undersökningen, som genomfördes under 2014, presenteras nu i rapporten ”Försäkringsbolagens Personskadereglering – en studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP”.

Rapporten pekar på flera tendenser till systematisk försämring av personskadeskyddet efter så kallade whiplashskador. 


Exempelvis

- missnöjet med det egna försäkringsbolagets och Trafikskadenämndens handläggning är mycket stort –     bland de som skadade sig under 2010-talet är 83% mycket missnöjda eller missnöjda;

- det blir allt svårare att få sambandet skada/funktionsnedsättning godkänt, det gäller särskilt den ekonomiskt tunga inkomstförlusten på grund av arbetsoförmåga;

- de som får ersättning för sin skada tillerkänns allt lägre invaliditetsprocent;

- ett fåtal läkare anlitas mycket ofta som medicinska rådgivare av försäkringsbolagen (tidigare försäkringsläkare), en del av dessa kan misstänkas för partiskhet och bristande objektivitet; 

- många skadade tvingas avstå från att få sitt ärende prövat i domstol då kostnadsriskerna har skenat och rättsskyddet inte har följt med i den utvecklingen – det kan kosta upp emot en miljon kronor eller mer om man förlorar processen;

- mycket långa handläggningstider – en av sju som skadades under 1980- och 1990- talet anger att de fortfarande väntar på slutreglering av sina ärenden;

- många skadade upplever att försäkringsbolagen medvetet försöker ”trötta ut dem".


Finansinspektionen granskar just nu, på uppdrag av regeringen, försäkringsbolagens och Trafikskadenämndens personskadereglering. Rapporten kan bli värdefull i denna granskning.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktuppgifter:
Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening
Kanslist Ann-Charlott Eriksson
Telefon, 021-83 03 50,
Mobil, 0721-91 98 08,
E-post, vasteras@rtp.se

Länkar

Om

Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening
Ånghammargatan 4
721 33 Västerås

http://www.rtp.se/vasteras

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete.  
Förbundet har cirka 50 aktiva lokalföreningar och ett 20-tal distrikt runt om i Sverige med tillsammans 
cirka 9 000 medlemmar. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

Följ Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening

Abonnera på våra pressmeddelanden.