Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening

Skadade nekas trafikskadeersättning

Dela

Ny rapport visar att försäkringsbolagen successivt under 2000-talet kraftigt försämrat försäkringsskyddet för de som drabbas av svåra följder efter nackskada

Pressmeddelande den 8 november 2016

Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening har genomfört en enkätstudie av rättssäkerheten i personskaderegleringen för nackskadade. Studien avsåg att kartlägga nackskadades erfarenheter av bolagens och Trafikskadenämndens handläggning av deras ärenden. Resultatet av undersökningen, som genomfördes under 2014, presenteras nu i rapporten ”Försäkringsbolagens Personskadereglering – en studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP”.

Rapporten pekar på flera tendenser till systematisk försämring av personskadeskyddet efter så kallade whiplashskador. 


Exempelvis

- missnöjet med det egna försäkringsbolagets och Trafikskadenämndens handläggning är mycket stort –     bland de som skadade sig under 2010-talet är 83% mycket missnöjda eller missnöjda;

- det blir allt svårare att få sambandet skada/funktionsnedsättning godkänt, det gäller särskilt den ekonomiskt tunga inkomstförlusten på grund av arbetsoförmåga;

- de som får ersättning för sin skada tillerkänns allt lägre invaliditetsprocent;

- ett fåtal läkare anlitas mycket ofta som medicinska rådgivare av försäkringsbolagen (tidigare försäkringsläkare), en del av dessa kan misstänkas för partiskhet och bristande objektivitet; 

- många skadade tvingas avstå från att få sitt ärende prövat i domstol då kostnadsriskerna har skenat och rättsskyddet inte har följt med i den utvecklingen – det kan kosta upp emot en miljon kronor eller mer om man förlorar processen;

- mycket långa handläggningstider – en av sju som skadades under 1980- och 1990- talet anger att de fortfarande väntar på slutreglering av sina ärenden;

- många skadade upplever att försäkringsbolagen medvetet försöker ”trötta ut dem".


Finansinspektionen granskar just nu, på uppdrag av regeringen, försäkringsbolagens och Trafikskadenämndens personskadereglering. Rapporten kan bli värdefull i denna granskning.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktuppgifter:
Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening
Kanslist Ann-Charlott Eriksson
Telefon, 021-83 03 50,
Mobil, 0721-91 98 08,
E-post, vasteras@rtp.se

Länkar

Om

Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening
Ånghammargatan 4
721 33 Västerås

http://www.rtp.se/vasteras

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete.  
Förbundet har cirka 50 aktiva lokalföreningar och ett 20-tal distrikt runt om i Sverige med tillsammans 
cirka 9 000 medlemmar. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

Följ Personskadeförbundet RTP, Västerås Lokalförening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.