Skogsstyrelsen

Skador av rådjur ökar kraftigt i skogen

Dela

Andelen skog som skadats av betande rådjur har ökat kraftigt i Svealand och Götaland. Det visar den senaste uppföljningen som Skogsstyrelsen gjort. Under de senaste tre åren har skadorna mer än fördubblats och ligger nu på uppemot 18 procent av de kontrollerade tallplantorna.

En planta topp-betad av vilt.
En planta topp-betad av vilt.

Statistiken kommer från Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning som utförs fem år efter avverkningen i södra Sverige och sju år efter i norra. Poängen med inventeringen är att beskriva de unga trädens (återväxternas) kvalitet. Som en del i detta har andelen topp-betade huvudplantor av tall inventerats.

Under några år har skadorna legat på mellan sex och åtta procent i Götaland och Svealand, men har nu ökat till mellan 15 och 18 procent. (Se utvecklingen i separat graf nedan). Betesskadorna kan innebära en produktions- och kvalitetsförlust för skogsägaren men också begränsa föryngringen och ta död på plantorna vid upprepade betesskador.

– Skadorna i Götaland och Svealand kommer i huvudsak från rådjur och de analyser vi har gjort visar att den främsta orsaken är en ökande rådjursstam. Det förstärks också av att antalet trafikolyckor med rådjur ökat i området under perioden, säger Lennart Svensson, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Skadorna i norra Norrland och södra Norrland ligger stabilt runt fyra respektive åtta procent.

Skogsstyrelsen gör även en inventering av betesskador från älg, älgbetesinventeringen (Äbin). I återväxtuppföljningen görs inventeringen dock betydligt tidigare, när plantorna är lägre, och därför finns betesskador även från rådjur med. Eftersom betesskadorna i Äbin ligger kvar på en oförändrat hög nivå under senare år i Götaland och Svealand, stärker det bilden av att de ökade skadorna i återväxtuppföljningen beror på en ökad rådjurspopulation.

– Skogsägare i Svealand och Götaland måste bli medvetna om en ökad risk för betesskador och behöver se över föryngringen regelbundet. Hittar man skador bör avskjutningen öka. Eventuellt kan man också överväga att behandla plantorna med viltskyddsmedel, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Bedömningen av betesskador görs på huvudplantornas två senaste årsskott som kan ha utsatts för vinterbetning. Äldre skador registreras inte liksom plantor som har dött av olika orsaker.

Mer information:

Lennart Svensson, inventeringsledare, Skogsstyrelsen, 0470-726131, lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

En planta topp-betad av vilt.
En planta topp-betad av vilt.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum