Skogsstyrelsen

Skador på forn- och kulturlämningar vid skogsbruk fortsätter minska

Dela

Allt färre forn- och kulturlämningar i skogen skadas i samband med avverkning. Det visar Skogsstyrelsens inventering. Andelen skadade och grovt skadade lämningar ligger på 11 procent och är nu på den lägsta nivån sedan inventeringen började 2012. Undantaget är norra Norrland där det istället ökat.

Ett odlingsröse som körts över i samband med avverkning. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den är nyheten.)
Ett odlingsröse som körts över i samband med avverkning. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den är nyheten.)

– Vi ser ännu ett år med minskade skador, men minskningen är liten och skadorna ligger totalt sett fortfarande på en för hög nivå, särskilt i norra delarna av landet, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Varje år inventerar Skogsstyrelsen runt 1 500 kända och registrerade kulturlämningar i Sverige. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Syftet är att kartlägga den påverkan – ringa skador till grova skador – som uppstått på kulturlämningar vid föryngringsavverkning, och se på vilka åtgärder som gjorts för att skadorna ska minska.

Markberedning främsta orsaken

Årets inventering visar att andelen kända kulturlämningar med skada eller grov skada efter föryngringsavverkning var 11 procent för hela landet. Förra året var motsvarande andel 13 procent och året innan 22 procent. Däremot har Norra Norrland en fortsatt hög andel skada och grovskada, 17 procent i år att jämföra med 16 procent år 2021. (Se grafik nedan för respektive landsdel!)

Markberedning, till exempel harvning för att få de nya plantorna att överleva och växa bättre, fortsätter vara den vanligaste orsaken till skada eller grov skada i tre av fyra landsdelar. I Södra Norrland, är skador av rotvältor från vindfällda träd och nedrisning fortsatt vanligare än skador efter markberedning.

Brott mot kulturlagen

Eftersom skador på fornlämningar är ett brott mot kulturmiljölagen, rapporterar Skogsstyrelsen skadorna till respektive länsstyrelse som sedan gör bedömningen om man ska göra en åtalsanmälan.

– Rätt information och kunskap i alla led är den avgjort viktigaste faktorn för att vi ska komma till rätta med det här. Nu behöver alla aktörer öka takten i det arbetet, säger AnnKristin Unander.

En viktig åtgärd som också visat sig vara effektiv är så kallade kulturstubbar, en 1,3 meter hög stubbe som markerar kulturlämningar i terrängen. Där de finns minskar skadorna betydligt.

Mer fakta:
Kulturlämningar är fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I skogen kan det finnas fornlämningar som stenåldersboplatser och gravar men också andra yngre kulturhistoriska lämningar som berättar om människans historia som till exempel kolbottnar (lämningar efter kolmila) och husgrunder.

Skadegrader som används vid inventeringen:

  • Ingen skada
  • Ringa skada – till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador
  • Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel måttliga körskador och viss markberedning
  • Grov skada - irreversibla skador som kan ej återställas

Mer resultat från inventeringen: Mindre skador på kulturlämningar 2022 - Skogsstyrelsen

Mer information:

AnnKristin Unander, inventeringsledare, Skogsstyrelsen, 0910-43 84 09, 070-606 83 59, annkristin.unander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Bilder

Ett odlingsröse som körts över i samband med avverkning. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den är nyheten.)
Ett odlingsröse som körts över i samband med avverkning. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den är nyheten.)
Ladda ned bild
Typ av skada fördelat på fyra landsdelar. Grafik: Skogsstyrelsen
Typ av skada fördelat på fyra landsdelar. Grafik: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Andel kulturlämningar med skada eller grov skada, hela landet.
Andel kulturlämningar med skada eller grov skada, hela landet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum