Stockholms stad

Skärholmen bryter trenden med sjunkande valdeltagande

Dela

Under 20 år har andelen röstande i kommunalvalet i Skärholmen sjunkit stadigt. Men när Länsstyrelsen Stockholm den 20 september fastställde valresultat så stod det klart att den negativa trenden i Skärholmens stadsdelsnämndsområde vänt i och med årets val. Och det är i de områden som tidigare haft lägst deltagande som den största ökningen syns.

På stadsdelsnivå är det Skärholmen som står för den största ökningen på 1,8%. På valdistriktsnivå är Skärholmsterassen ett  av de distrikt som ökat mest med 5%. Totalt har valdeltagandet i stadsdelsnämndsområdet ökat med 1,1% från 62,5% till 63,6%. Valdeltagandet till riksdagen och landstinget har ökat med ungefär detsamma.

Flertalet initiativ har tagits i stadsdelen för att öka valdeltagandet. Tillsammans med fyra lokala föreningar (Fotbollsföreningarna Newroz FC och Svensk-Palestinska FF, schackklubben SK 127 och basketklubben Klubb Syd-Center) har Skärholmens stadsdelsförvaltning drivit projektet Skärholmen röstar!. Totalt har 20 valambassadörer från föreningarna under förtidsröstningen spridit budskapet om vikten av att rösta. Parallellt med detta har KFUM JKS Stockholm drivit projektet 127:s röster räknas som främst riktar sig till första gångsväljare.

Skärholmens stadsdelsnämnds ordförande Lorena Delgado vill rikta ett stort tack till alla föreningar i området för deras hårda arbete och engagemang.

”Arbetet de gjort är ovärderligt, de har nått ut till jättemånga skärholmare som stadsdelsförvaltningen aldrig hade klarat av att nå på egen hand. Även om det inte går att säkerhetsställa vilken direkt effekt dessa satsningar haft på valdeltagandet så har jag svårt att se att det positiva resultatet skulle vara ren tillfällighet. Ökningen av valdeltagandet i stadsdelsnämndsområdet som helhet är visserligen inte jättestor, men det viktiga är att vi bryter en långtgående trend av sjunkande valdeltagande. Sen är det lätt att stirra sig blind på procentenheter, men det är viktigt att komma ihåg att bakom dem står 17 285 stycken skärholmare som i årets val valt att nyttja sin rösträtt.”

Nyckelord

Kontakter

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Nya regler för parkering i delar av Bromma21.2.2019 08:59:45Pressmeddelande

Idag presenterar Stockholms stad de nya reglerna för hur parkeringen ska ordnas i de delar av Bromma som berördes av Transportstyrelsens beslut om att upphäva 289 lokala trafikföreskrifter i december förra året. I de norra delarna av det berörda området kommer avgift att gälla på de flesta gator och i södra delarna kommer de flesta gator ha avgiftsfri parkering. Omskyltningen påbörjas i slutet av februari och beräknas vara klar i slutet av april. De nya reglerna börjar gälla undan för undan när skyltarna är på plats.

Stockholms stads Yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut växer inom hotellnäring samt filmproduktion29.1.2019 14:03:05Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar sedan 1865 och fick idag förtroendet att fortsätta erbjuda utbildningarna Läkemedelstekniker samt Projektledning: Hållbara Möten & Event som båda var uppe för omsök. Schartau beviljades därtill även starttillstånd för två helt nya utbildningar, Shiftleader Hotell samt Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum