Konkurrensverket

Skilda ersättningssystem snedvrider konkurrensen mellan privata digitala vårdgivare och vårdcentraler

Dela

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden. Ersättningssystemet bör därför ses över.

Det framhåller Konkurrensverket i rapporten Privata digitala vårdtjänsters påverkan på konkurrensförhållanden inom primärvården.

I rapporten utreder Konkurrensverket hur de privata digitala vårdtjänsterna påverkar konkurrensförhållandena i primärvården. Rapporten fokuserar på digitala vårdbesök som finansieras med så kallad utomlänsersättning, det vill säga ersättning som tillämpas när en patient besöker en vårdcentral utanför sin hemregion och där det därför saknas en avtalsrelation mellan vårdgivaren och hemregionen.

Konkurrensverket konstaterar att de privata digitala vårdtjänsterna och vårdcentralerna befinner sig på samma marknad. De vänder sig till samma patienter och finansieras inom ramen för regionernas vårdvalssystem. Trots detta omfattas de av två diametralt olika ersättningssystem. Av rapporten framgår att en vårdcentral som erbjuder digitala vårdtjänster till sina listade patienter får lägre ersättning än om samma patient besöker en privat digital vårdtjänst med utomlänsersättning.

– Systemet med utomlänsersättning innebär att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan vårdcentralerna i vårdvalssystemen och de privata digitala vårdgivarna som verkar med utomlänsersättning. Systemet med utomlänsersättning bör därför ses över, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Eftersom det inte finns någon avtalsrelation mellan hemregionen och de privata digitala vårdgivarna begränsas möjligheterna att bygga upp tjänster som förutsätter utbyte av digital information.

– Utomlänsersättningen innebär att regionerna får betala för tjänster som de inte beställt. Bristen på avtal innebär också att regionerna varken kan påverka innehållet i de digitala tjänsterna eller systematiskt följa upp vilka tjänster som utförs, säger Rikard Jermsten.

Som en del av arbetet med rapporten har Konkurrensverket genomfört en enkät till verksamhetschefer för vårdcentraler. Av enkätsvaren framgår att vårdcentralcheferna också ser fördelar med de privata digitala vårdtjänsterna, bland annat uppger sex av tio vårdcentralchefer att de privata digitala vårdtjänsterna har bidragit till att patienter och vårdpersonal känner sig mer bekväma med digitala vårdtjänster.

De privata digitala vårdtjänsterna har även drivit på utvecklingen mot ökad digitalisering inom vården. Av svaren i Konkurrensverkets enkät framgår till exempel att fler än åtta av tio vårdcentralchefer (84 procent) anser att de privata digitala vårdtjänsterna har stimulerat utvecklingen av digitala vårdtjänster hos andra vårdgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Nordqvist, projektledare, tfn 08-700 16 94, leif.nordqvist@kkv.se

Läs rapporten på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling20.10.2022 17:08:23 CEST | Pressmeddelande

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

Arla Foods får inte eftergift i mål om otillåtet samarbete6.10.2022 18:52:18 CEST | Pressmeddelande

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Det fastslår Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom. Domstolen slår också fast att ett företag på eget initiativ måste träda fram och lämna information till Konkurrensverket för att komma i fråga för eftergift, det vill säga att slippa betala konkurrensskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum