Skogssällskapet

Skog som sköts binder mer koldioxid och förbättrar klimatet

Dela

Sverige består till 70 procent av skog. Det motsvarar cirka 88 miljarder träd. Den svenska skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I Sverige finns det i dag 3 800 miljoner ton koldioxid lagrad i våra växande skogar. Det motsvarar utsläppen från 530 resor tur och retur till Thailand per svensk.

Foto: Matilda Holmqvist. Copyright fotografen. Får ej delas vidare.
Foto: Matilda Holmqvist. Copyright fotografen. Får ej delas vidare.

Skogen har en stor betydelse för att uppnå ett mer hållbart samhälle. En så viktig roll att FN har bestämt att den 21 mars är den internationella skogsdagen. Skogssällskapet vill i samband med den visa hur mycket koldioxid som finns lagrad i vår skog runt om i landet och vilken nytta den gör.

Utan den klimatnytta som skogen bidrar till runt om i världen skulle vi redan i dag haft en klart mycket varmare värld. Den svenska skogen binder lika mycket koldioxid som vi i Sverige släpper ut från transporter, bostäder och jordbruket.

– Eftersom mängden skog i Sverige ökar så ökar också lagringen av koldioxid. Skogen är en fantastisk resurs när den växer. Samtidigt kan skogen bli klimatsmarta material som ersätter olja och andra fossila råvaror. En nödvändighet om vi ska kunna minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet, säger Calle Nordqvist, koncernchef på Skogssällskapet.

Norrbotten, som är störst till ytan, har mest skog i landet och minst skog finns på Gotland. Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sin skog, över 3 000 ton. Det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som om varje jämtlänning skulle flyga tur och retur till Thailand 4 400 gånger. Minst koldioxid per invånare finns i Stockholms län – 30 ton, vilket motsvarar 40 resor per invånare tur och retur till Thailand. Fakta för samtliga län i landet finns som PDF längre ner på sidan.

– När ett träd växer binder det ungefär 730 kilo koldioxid per kubikmeter ved. En stor tall kan lagra lika mycket koldioxid som en bil släpper ut på resan mellan Trelleborg och Treriksröset, säger Calle Nordqvist.

Att sköta skogen aktivt är bra för klimatet – eftersom en hög tillväxt gör att mer koldioxid binds i träden. När träden blir gamla minskar koldioxidupptaget.

– För klimatet är det bra med en hög tillväxt och ett aktivt brukande av skogen. Då binder vi både mer koldioxid, och får dessutom ut mer råvara från skogen – som kan ersätta fossila råvaror. Mängden skog i Sverige ökar kontinuerligt, därmed ökar också koldioxidlagringen. När träden avverkas planterar skogsägarna nya som fortsätter det viktiga kretsloppet att binda koldioxid.

– Vi på Skogssällskapet hjälper landets skogsägare att sköta sin skog. Det är viktigt att plantera och välja trädslag efter markens förutsättningar och att röja och gallra så att träden växer optimalt. Skog som sköts och brukas aktivt binder mer koldioxid, och förbättrar klimatet, säger Calle Nordqvist.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Matilda Holmqvist. Copyright fotografen. Får ej delas vidare.
Foto: Matilda Holmqvist. Copyright fotografen. Får ej delas vidare.
Ladda ned bild
Calle Nordqvist, koncernchef Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, koncernchef Skogssällskapet.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Forskningsmiljoner till projekt om blandskog, snytbaggar och folkhälsa i skogen6.3.2018 11:12Pressmeddelande

I september lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel. Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktionsnedsättning är några av ämnena.

Nytt nummer av tidningen Skogsvärden: Är du rädd för skogen?14.12.2017 15:44Pressmeddelande

I en värld där allt fler människor lever allt längre bort från skog och natur skapas ett avståndstagande. Samtidigt är skogen en viktig plats för vårt välbefinnande, för näringslivet, samhällsekonomin och för framtidens omställning mot ett hållbart samhälle. I nya numret av Skogssällskapets tidning Skogsvärden beger vi oss därför in i de djupaste av skogar, försöker förstå våra rädslor och funderar på hur skogen kan bli en plats där ännu fler känner sig hemmastadda och trygga. Ur innehållet: Skogen som skräms. Skaparen till serien Jordskott ville berätta en saga där skogen är något magiskt och hotande. Beteendvetaren om rädsla. Varför blir vi skrämda och hur kan man övervinna sina rädslor? Skogens proffs. Hur kan skogen upplevas som ett andra hem? Vi har pratat med tre experter: nattorienteraren, jägaren och skogsarbetaren. Må bra i skogen. Skogsvistelse på recept? Forskaren Ann Dolling om skogens läkande kraft. Skogsmedicin vinner mark i Japan. Med skogen som arena för friskvård. Harm

Ljusare skog ger tryggare boende i Sundsvalls kommun14.12.2017 14:03Pressmeddelande

I området Granloholm i Sundsvall bor 7 000 invånare. Längre tillbaka i tiden låg här bondgårdar, med åkrar blandat med mindre skogspartier. I dag går ett tätt nät av promenad- och cykelvägar genom skogen, som tills alldeles nyligen dominerades av kraftig gammal granskog. – Vi fick mycket synpunkter på tryggheten här. Människor var oroliga för överfall, man tyckte att det var mörkt och kusligt att promenera här, berättar Thomas Lindström, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Med hjälp av Skogssällskapet har Sundsvalls kommun gjort området ljusare genom att glesa ut skogen, ta bort grova granar och se till att belysningen vid cykel- och promenadvägarna blir fria från skymmande träd. – Vi har sparat friska granar som är gröna hela vägen ned, men vi bygger i huvudsak på de unga lövträden. Målet är att få till en mosaik i skogen, med en variation av åldrar och trädslag i olika områden, berättar Thomas Lindström. I arbetet med att ställa om skogen från grandominans till löv har samråd varit e

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum