Skogsstyrelsen

Skogen i norr fortsatt försvagad efter torkan 2018

Dela

Många skogsbestånd och planteringar i norr som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade minskar motståndskraften mot andra skador som svampangrepp.

Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 (finns under Dokument nedan) har alla rapporter och observationer som gjorts om skogsskador sammanställts och i norra delen av landet överskuggar problemen med multiskadad skog allt annat. Multiskadad skog är ett samlingsbegrepp på skogar under 30 år som drabbas av flera skador samtidigt, till exempel betesskador från älg och en rad skadesvampar. Största arealen angripen skog finns i Norrbotten men sträcker sig även ner till Västerbotten och Jämtland och mycket tyder på att arealen skadad skog ökar.

Planteringar torkade bort

Skogsstyrelsen har fått medel från regeringen mot skogsskador varav Skogsstyrelsen avsatt 2,5 miljoner för att arbeta med den multiskadade skogen. Satsningen ska öka skogsbrukets och Skogsstyrelsens förmåga att identifiera och kartlägga skadornas omfattning men också öka forskningsinsatserna. Rådgivningen till skogsägaren ska genom detta blir skarpare för att möta utvecklingen.

Samtidigt är det tydligt att skogarna i norr fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018. I Västernorrlands och Jämtlands län har det rapporterats in flertalet torkskadade planteringar som kan härledas till sommaren 2018. Bara i Jämtlands län har ett femtiotal försäkringsärenden besiktats av Skogsstyrelsen där skadeorsaken varit torkan från sommaren 2018. Inom samma område fick storskogsbruket komplettera eller helt plantera om stora arealer under sommaren 2019.

Skoterkörning förstör planteringar

Ett eskalerande återkommande problem är snöskoterkörning över nyplanterad skog som förstör och skadar plantorna. Även detta år ser Skogsstyrelsen att kunskaperna om konsekvenserna i form av kostsamma skogsskador måste öka, liksom lagefterlevnaden.

Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport. Utöver det var de tre största skadorna under 2019:

  • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
  • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).
  • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats.

Uppgifterna baseras på skogsskadesamordnarnas egna fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Mer information:

Frida Carlstedt, regional skadesamordnare Region Nord, Skogsstyrelsen, 0660-26 65 56, 070-399 32 70, frida.carlstedt@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum