Skogsstyrelsen

Skogsägare kan själva initiera skydd av sin skog

Dela

Skogsägare kan enkelt föreslå skogsområden med höga naturvärden som kan vara värdefulla att skydda. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Jämtland bjuder den 15 mars in det jämtländska skogsbruket till en träff om detta.

Arbetssättet där skogsägarna själva föreslår områden att skydda kallas Nya Komet och ska ge markägare större möjligheter att bidra till naturvården. Om skogen bedöms som skyddsvärd, kan man få ersättning från staten. Flera olika så kallade formella områdesskydd är möjliga, exempelvis naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat.

När en markägare har gjort en intresseanmälan till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen följer dialog och fältbesök för att avgöra om området kan prioriteras för ett formellt skydd. Om det visar sig vara så, kan området bevaras och markägaren får ersättning. En prioritering av vilka områden som är mest angelägna att skydda görs, och i första hand skyddas de med högst naturvärden.

– I detta arbete är skogsägarens kännedom om sin skog och dess värden ett värdefullt komplement. Tillsammans gör vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås, säger Gullik Nilsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Tid: tisdagen 15 mars kl. 09.00-12.30
Plats: Clarion Hotel, Prästgatan 16, Östersund

Läs mer om nya Komet.

På de ansvariga myndigheternas webbplatser finns ”Steg på vägen” som visar hur markägaren enkelt kan lämna en intresseanmälan och vilka uppgifter en anmälan behöver innehålla.

Mer information:
Gullik Nilsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0696171 92
Erik Kretz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 063
19 45 74
Jessica Jonasson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 010
225 35 07
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Nyckelord

Kontakter

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum