Umeå kommun

Skogsarbeten vid Nydalasjöns nordvästra strand

Dela

För att ta bort riskträd, öka tillgängligheten för de som rör sig runt Nydalasjön och stärka den skogliga variationen i området kommer skogsåtgärder att utföras mellan Nydalasjön och Kolbäcksleden.

Arbetet utförs av Umeå kommun, Gator och parker tillsammans med Skogssällskapet. Området från Nydala friluftsbad i norr till Tomteborondellen i söder kommer att beröras och arbetet påbörjas tisdag 12 november. Vi börjar med manuell röjning och fortsätter sedan arbetet maskinellt.

– Vi kommer att ta särskild hänsyn till områdets skogliga variation och skogsåtgärderna kommer att anpassas från bestånd till bestånd, allt för att främja den biologiska mångfalden. Inom området kommer död ved att lämnas både på marken och som högstubbar. På vissa sträckor lämnas skogen helt utan åtgärder, säger landskapsingenjör Nina Ingvarsson.

Genom att skogen glesas ur kommer framkomligheten i skogen att öka och fler närboende kan använda de stigar som redan finns i området. Gallring är också nödvändig för att skogens träd ska kunna bli gamla.

Ett viktigt hänsynstagande vid skogsåtgärderna är att bevara ”den gröna ridå” som idag avskärmar vägen från sjön.

För den egen och andras säkerhet ber kommunen folk att undvika att röra sig i området under tiden arbetet pågår och välja anvisade gång- och cykelvägar.

Mer information

Nina Ingvarsson, landskapsingenjör
Umeå Kommun, Gator och parker
090-16 13 76, 070-267 06 74
nina.ingvarsson@umea.se

David Israelsson, skogsförvaltare
Skogssällskapet
072-239 55 53
david.israelsson@skogssallskapet.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum