Skogsindustrierna

Skogsindustriernas valenkät: Politisk samsyn i många frågor

Dela
Idag publicerar Skogsindustrierna sin valenkät "Val 2022 skog och industri". Riksdagspartierna har besvarat frågor inom tio områden med betydelse för skogsnäringen. Svaren visar på en bred samsyn i många frågor och att Vänsterpartiet och Miljöpartiet generellt sett är mest kritiska till svenskt skogsbruk.

– Partierna är eniga om att vi kommer att kunna balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling. Det är glädjande att en så stor del av riksdagen dessutom delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt, säger Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

– Valenkäten syftar till att åskådliggöra nyansskillnader mellan partierna. Det är intressant att det finns skillnader även bland partier som i huvudsak tycker lika, fortsätter Viveka Beckeman.

Den polarisering som kännetecknar skogsdebatten återspeglas i partiernas enkätsvar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är betydligt mer kritiska i frågor som skogsbruk och biologisk mångfald. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är mer optimistiska över skogsbrukets utveckling.

Ibland avviker enkätsvaren från det förväntade. Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet är neutrala till att byggnormer och kommunal planering ska främja trä som byggmaterial, medan Kristdemokraterna och Miljöpartiet är helt för detta.

I många frågor råder också enighet. Exempelvis vill samtliga partier använda lagstiftning, eller andra styrmedel, för att snabba på omställningen till förnybara material. Man delar uppfattningen att viltskador på ungskog är ett allvarligt problem, även om det skiljer i åsikt om staten ska ingripa för att minska skadorna.

Energifrågorna är mer aktuella än någonsin. De höga elpriserna och beroendet av fossil energi från Ryssland visar behovet av ökade fossilfri elproduktion i Sverige och inom EU.

– Det är glädjande att det råder bred enighet om behovet av incitament för kommuner att säga ja till ny vindkraft. Ökad användning av skoglig bioenergi i Sverige har också brett stöd hos partierna. Det är särskilt viktigt när den skogliga bioenergin möter mycket motstånd inom EU, säger Viveka Beckeman.

Här finns Skogsindustriernas valenkät:

Länk till Val 2022 skog och industri. Hemsidan kommer att uppdateras löpande fram till valet med kommentarer till enkätsvaren från Skogsindustriernas experter och medlemsföretag.

Mediakontakter

Skogsindustrierna kommenterar gärna valenkäten och svarar på frågor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten2.3.2023 07:40:00 CET | Pressmeddelande

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker världsmarknad blev 2022 ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Aldrig tidigare har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde. Men nu hotar orosmoln vid horisonten i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknader. Det är några av slutsatserna i Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” för helåret 2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum