Skogsindustrierna

Skogsnäringens forskningsagenda stärker Sveriges position som föregångare i omställningen

Dela
Sverige är en av världens fem största exportörer av skogsbaserade produkter. Svenskt skogsbruk och skogsindustri är världsledande inom flera forskningsområden. Nu har forskare och industri identifierat områden som ska stärka en fortsatt stark utveckling som möjliggör omställningen till ett cirkulärt biobaserat samhälle.
Skogsnäringens forskningsagenda. Foto: Johnér Bildbyrå
Skogsnäringens forskningsagenda. Foto: Johnér Bildbyrå

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan, som lanseras under konferensen Forskningsagendans dag den 12 januari, har tagits fram av skogsnäringen och forskarsamhället i samverkan. Ett hundratal personer har bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och arbetsmöten.

– Skogen spelar en viktig roll i att lösa flera av samhällets stora utmaningar och står i dag högt upp på många olika önskelistor. Det är därför avgörande att vi fortsätter att utveckla skogsbruket och skapar största möjliga nytta av skogsråvaran. En gemensam forskningsagenda kommer bidra till detta och stärka skogens bidrag till såväl skogsägaren som samhället, säger Lotta Lyrå, vd Södra.

– Vi har i Sverige kommit till en punkt där vi sannolikt nått taket för hur mycket råvara vi kan få ut ur skogen, i alla fall av timmer och massaved. I ett sådant scenario blir det allt viktigare att öka förädlingsgraden av det vi förfogar över, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

– Svensk skogsnäring har fantastiska möjligheter att kraftfullt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom ökade investeringar i forskning kan existerande processer och produkter utvecklas och kompletteras med ny konkurrenskraftig teknik, samt nya produkter och material ta vår världsledande skogsindustri in i framtiden, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

I agendan beskrivs viktiga forskningsfrågor för skog och skogsråvara, trä och träprocesser samt fiberbaserade produkter och bioraffinaderier.

Marie Johansson, senior forskare på RISE, har lett arbetet inom området trä och träprocesser;

– Att använda trä i långlivade produkter som byggnader är grunden för nyttjandet av vår bioråvara, och en förutsättning för att vi ska åstadkomma den nödvändiga gröna omställningen. Forskningsinsatser behövs för att öka resurseffektiviteten ytterligare och möjliggöra fler biobaserade material samt energi, men också för att skapa system för ökad livslängd och en högre grad av återbruk i den redan byggda miljön, säger Marie Johansson.

– Med agendan som utgångspunkt kan vi föra en dialog med forskningsfinansiärer och beslutsfattare både i Sverige och internationellt. En gemensam agenda gör också att vi snabbare kan få till gränsöverskridande forskningssamarbeten med hög akademisk nivå, som gör global nytta och som främjar en resurseffektiv användning av råvara och energi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.

Här kan du ta del av Skogsnäringens forskningsagenda som pdf: https://www.skogsindustrierna.se/skogsnaringens-forskningsagenda

 

Kontakt för mer information

Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
torgny.persson@skogsindustrierna.se
08-762 79 79


Linda Larsson
Kommunikation Forskning och innovation, Skogsindustrierna
linda.larsson@skogsindustrierna.se
076-800 94 97

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skogsnäringens forskningsagenda. Foto: Johnér Bildbyrå
Skogsnäringens forskningsagenda. Foto: Johnér Bildbyrå
Ladda ned bild
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen
Ladda ned bild
Lotta Lyrå, vd Södra
Lotta Lyrå, vd Södra
Ladda ned bild
Marie Johansson, senior forskare RISE. Foto: Johan Olsson
Marie Johansson, senior forskare RISE. Foto: Johan Olsson
Ladda ned bild
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Ladda ned bild
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna. Foto: Johan Olsson
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna. Foto: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten2.3.2023 07:40:00 CET | Pressmeddelande

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker världsmarknad blev 2022 ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Aldrig tidigare har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde. Men nu hotar orosmoln vid horisonten i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknader. Det är några av slutsatserna i Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” för helåret 2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum