Skogssällskapet

Skogssällskapet söker sex regionchefer

Dela

Nu söker Skogssällskapet sex regionchefer, för att fokusera affärsverksamheten utifrån nya kundnära team och stärka ledarskapet.

Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.

Skogssällskapets förvaltningsverksamhet ska organiseras i sex nya, kundnära team – ett resultat av ett förändringsarbete som Skogssällskapet genomför. I teamen – som vart och ett representerar en region i Sverige – arbetar skogsförvaltare tillsammans med en produktions- och virkesansvarig. Det här skiljer sig mot dagens fyra marknadsområden med bredare geografisk täckning.

– Vi behöver sex starka ledare som ska fungera som regionchefer och hålla ihop teamens medarbetare. Då behöver vi förstärka med vissa nya kompetenser, säger Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.

Hos regionchefen ligger försäljnings- och resultatansvar för regionen, som består av mellan sju och nio medarbetare. Teamen kommer att ha ett nära samarbete med de ekonomikonsulter och fastighetskonsulter som hjälper kunderna med bland annat bokföring, deklarationer och investeringsfrågor.

– Det känns spännande med den förändring som vi nu gör. Vi sköter skog utifrån varje skogsägares egna mål, genom de här förändringarna blir organisationen ännu mer fokuserad på den uppgiften, säger Calle Nordqvist.

Den nya organisationen ska finnas på plats efter årsskiftet.

Läs mer om tjänsterna på Skogssällskapets webbplats

Kontakter

Bilder

Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Ladda ned bild
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, VD för Skogssällskapet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Nytt ljus på sommarstuge­tomterna med Skogssällskapets brynmodell27.6.2018 12:48Pressmeddelande

Med Skogssällskapets hjälp har de boende i Utveda fritidsområde, på Vätö i Norrtälje kommun, fått tillbaka solen på sina tomter. Skogen gallras, barrskog omvandlas till vacker blandskog och sly röjs bort. Den metod som används har utvecklats av Skogssällskapet och är särskilt anpassad för skogsskötsel nära bostäder. "Vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot i sommarstugeföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum