Skogssällskapet

Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus bränner för att ge skogen nytt liv

Dela

Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårdsbränning kan ha många spektakulära effekter, men säkerheten har alltid högsta prioritet. Skogssällskapet genomför naturvårdsbränningar både på egen mark och på uppdrag av andra markägare. Här berättar Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson om naturvårdsbränningens möjligheter.

– Människan har blivit väldigt bra på att förhindra skogsbränder, som historiskt varit ett normalt inslag i skogarnas utveckling. Förr brann två-tre procent av skogarna varje år. Idag är det kanske en promille, berättar Markus Abrahamsson.

En naturvårdsbränning skapar en skog som är mer öppen och ljus. Lövträd som björk, sälg, rönn och asp får möjlighet att föryngra sig på brännan. Den brända ved som branden lämnar efter sig är en förutsättning för en rikare mångfald av växter, insekter och fåglar under åtskilliga år framåt. Hur bränning kan gynna blomrikedomen på hyggen är en annan fråga som undersöks i ett projekt som Skogssällskapet finansierar.

Ofta är målet med en naturvårdsbränning att döda en stor del av granarna i skogen för att gynna tallen. På så sätt vill man återskapa en tallskog som påminner om den som fanns för kanske två hundra år sedan, formad av naturliga skogsbränder.

– För att slå ut en tillräckligt stor del av granen gäller det att bränna förhållandevis hårt. Elden måste då anläggas i rätt vindriktning så att den heta brandröken stiger upp och dödar barren. Då dör granen, medan de allra flesta tallar överlever, säger Markus Abrahamsson.

Torkan måste vara så djup att en tillräckligt stor del av humusskiktet på marken bränns upp. I ett tunt humusskikt får tallen och lövträden fina förhållanden för föryngring. Allra bäst är förutsättningarna på de platser där mineraljorden blivit blottlagd.

– Idealet är att åstadkomma en långvarig glödbrand, som är lätt att kontrollera. Då slås ännu fler granar ut samtidigt som mer mineraljord kommer i dagen. Det förutsätter dock att det är torrt djupt ner i marken då vi tänder, säger Markus Abrahamsson.

Att bränna på vår och sommar då det är som torrast i markerna kan kanske verka riskfyllt men är alltså nödvändigt för att få avsedd naturvårdseffekt. Av säkerhetsskäl är det också viktigt att marken är så torr att allt bränsle, i form av mossa, lav och ris verkligen brinner upp. På halvtorr mark finns det risk att man kan få obrända fläckar som efter ett par soliga dagar kan blossa upp igen till en brand med öppen låga. Resultatet kan då bli en okontrollerad brand som kan sprida sig eller orsaka gnistkast ut i den torra vegetationen utanför bränningsområdet.

Säsongen för naturvårdsbränning sträcker sig från mitten av maj till mitten av september. Ett genomsnittligt uppdrag för Markus Abrahamsson och hans kollegor handlar om cirka tio hektar, men Skogssällskapet har bränningar på uppemot 40 hektar.

– Oavsett storlek är det en hel del förberedelsearbete som ska göras och det är alltid säkerheten som har högsta prioritet, säger Markus Abrahamsson.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14Nyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum