Skogssällskapet

Skogssällskapets Skogsindex: Utplanande skogsmarkspriser väntar

Dela

Fjolårets höga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Skogssällskapets Skogsindex® för första kvartalet 2019 visar att prisbilden på skogsfastigheter är fortsatt stark men att det nu finns tendenser till avmattning.

Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen.
Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen.

– Vi kan konstatera att skogsfastighetsmarknaden under slutet av 2018 varit stark, framför allt i södra Sverige, där attraktiva objekt prismässigt stuckit iväg rejält, och allmänt har även prisnivån uppnått nya rekordnivåer i Götaland, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Men trenden är utplanande, och vikande virkespriser sprider sig nu norrut.

– Överlag skulle jag säga att vi ser en svagt minskad råvaruefterfrågan från sågverk och cellulosaindustri, vilket ger lägre virkespriser och minskande avkastningsvärden. Det är framför allt sågtimmerpriserna som sänkts nu i början av året, säger Ulrik Abelson.

En delförklaring till vikande timmerpriser kan ha att göra med att skogsnäringen i södra Sverige just nu lägger stort fokus på granbarkborreangreppen.

– Avverkningsorganisationen ställs om på bred front för att kunna eliminera härjningen av granbarkborren, säger Ulrik Abelson.

Mycket skog med barkborreskador behöver avverkas nu, där tillkommer också stormvirket från Alfrida. Sammantaget ger det ett stort virkesutbud samtidigt som industrins efterfrågan försvagats.

– Granbarkborreangreppen i svårt drabbade områden kan även spilla över lokalt på fastighetsmarknaden om det blir svårt att få till större finansieringsavverkningar av oskadad skog vid ett skogsmarksköp.

Inför fortsättningen gör Ulrik Abelson bedömningen att prisbilden för skogsfastigheter kommer att plana ut under året i och med att virkespriserna sänkts. Den konjunkturavmattning som nu är inledd tror han också kommer att påverka prisbilden framöver.

– Man kan tänka sig att en inbromsning i konjunkturen smittar av sig, säger han.

Vidare menar Ulrik Abelson att spekulationer om höjda räntor framöver kan få ytterligare avsvalnade effekt på skogsfastighetspriserna. Även om räntorna inte har höjts ännu är det någonting som alla pratar om.

– Givetvis kan det spela in. Men jag tror att konjunkturen kommer att ha störst effekt, säger han.

Samtidigt menar Ulrik Abelson att man ska ha i minnet att prisbilden på skogsmark brukar vara ganska stabil, även när det inte råder högkonjunktur. Detta då det i regel är ett utbudsunderskott av skogsfastigheter och det alltid finns en stadig köparkrets.

– En lite mindre het marknad gör att man som spekulant på en skogsfastighet är mer noggrann med sina kalkyler i samband med budgivningar. Man blir mer försiktig, vilket naturligtvis är bra. Ett skogsköp ska bära sig över tid, säger han.

Det här är Skogsindex:

Skogssällskapets Skogsindex® bygger på aktuell prisrapportering från hela landet och visar var du får mest skog för pengarna. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Kontakter

Bilder

Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen.
Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen.
Ladda ned bild
I söder stiger nu Skogsindex jämfört med hösten 2018, eftersom fastighetspriserna ökat i Götaland samtidigt som virkespriserna nu börjar sänkas. I norr är det tvärtom – Skogsindex sjunker eftersom virkesprishöjningarna har slagit igenom senare där än i övriga landet.
I söder stiger nu Skogsindex jämfört med hösten 2018, eftersom fastighetspriserna ökat i Götaland samtidigt som virkespriserna nu börjar sänkas. I norr är det tvärtom – Skogsindex sjunker eftersom virkesprishöjningarna har slagit igenom senare där än i övriga landet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet