Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna

Dela

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kådrinning på torkstressad gran. I bakgrunden granar dödade av angrepp av granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen
Kådrinning på torkstressad gran. I bakgrunden granar dödade av angrepp av granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen

–      Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre i framför allt södra Sverige som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.

Granbarkborren uppskattas ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018. Det är betydligt mer än sommarens bränder som skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.

Skogsstyrelsen har tillsammans med aktörer från skogsbruket och länsstyrelser startat ett särskilt samarbetsprojekt (mer om det i länk nedan) som helt fokuserar på att begränsa angreppen.

–      Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i södra och stora delas av mellersta delen av landet i år. Därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019, säger Hans Källsmyr.

Totalt inträffade 300 skogsbränder under sommaren 2018 som var större än 0,5 hektar. De omfattande totalt 23 000 hektar. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar och branden i Trängslet i Dalarna omfattade 2 500 hektar.

Den mycket varma och torra sommaren orsakade också delvis omfattande torkdöd. I nyplanteringar har gran- och lövplantor dött av torka eftersom de inte hunnit rota sig tillräckligt för att kunna dra åt sig vatten. På Gotland är skadorna värre än på många år och där finns även äldre stående skog som påverkats starkt av torkskador.

I de fyra nordligaste länen är ökningen av de multiskadade ungskogarna oroande. Tall och gran drabbas av återkommande angrepp från en rad skadesvampar och andra skador som angriper i ett nytt och mycket aggressivt mönster. Det rör sig främst om törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, grankotterost och skvattramrost, samtidigt som tallen ofta skadas av älgarnas bete.

Almsjukan fortsätter att ödelägga almförekomsten i regionen. Det är mycket ovanligt att se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd, i södra delarna av landet.

Skarptandad barkborre är en annan insekt som normalt ska finnas norr om Dalälven, men påträffas nu allt oftare i Halland. Där har till och med döda träd konstaterats efter angrepp.

(Sammanställning över skadorna i de olika landsdelarna under Dokument nedan!)

Största skogsskadorna nationellt 2018:

Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter
Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar)
Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar
(multiskadad skog är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt)

Mer information:

Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0565-477 84, 070-647 01 26, hans.kallsmyr@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Kådrinning på torkstressad gran. I bakgrunden granar dödade av angrepp av granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen
Kådrinning på torkstressad gran. I bakgrunden granar dödade av angrepp av granbarkborre. Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum