Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen efter lavskrikedomar: inte den vägledning vi hoppats

Dela

Mark- och miljödomstolen kom i dag med sina domar i lavskrikeärendena. Där upphävs besluten som innebar att skogsägarna inte fick avverka. Men domarna ger sannolikt inte den vägledning som Skogsstyrelsen hoppats på.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken (12 kap 6 §) att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena.

Besluten var de första som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen. Besluten överklagades av de fem markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund, en prövning som Skogsstyrelsen välkomnade.

Mark- och miljödomstolen har nu fattat beslut och i samtliga fem ärenden upphävs Skogsstyrelsens beslut. Domstolen gör bedömningen att Skogsstyrelsen i sitt beslut enligt miljöbalken indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna. Mark- och miljödomstolen anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresset som krävs. Domstolen menar att det istället ska göras av länsstyrelsen som är dispens- och tillsynsmyndighet över artskyddet.

– En försiktig bedömning vi kan göra så här kort efter att domen kommit är att domstolen inte gett den vägledning vi hoppats på när det gäller lavskrikans bevarandestatus. Skogsstyrelsens beslut är upphävt på formella grunder. Vi måste nu närmare analysera domen, gärna tillsammans med Naturvårdsverket, och därefter ta ställning till hur vi ska agera härnäst, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Det här understryker behovet av att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, något som Skogsstyrelsen ännu inte fattat något beslut om.

Mer information:

Åsa Lundberg, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen, 0650-377 88

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum