Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen leder utbildningssatsning i låginkomstländer

Dela

Skogsstyrelsen ska leda ett omfattande Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer utbildas om sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar för att bedriva hållbart skogsbruk.

Skogsstyrelsen ska leda ett Sida-finansierat program om hållbart skogsbruk i låginkomstländer, som Vietnam och Nepal.
Skogsstyrelsen ska leda ett Sida-finansierat program om hållbart skogsbruk i låginkomstländer, som Vietnam och Nepal.

Syftet är att bygga upp kunskap och strukturer så att restaurering av skogar och utveckling mot ett mer hållbart skogsbruk fortsätter även efter programmets slut.

– I grunden finns en övertygelse om att det inte går att restaurera skogslandskap i stor skala om inte lokalbefolkningen involveras. Deras möjligheter till ett bättre liv måste vara drivkraften för att nå långsiktiga resultat. Vår svenska skogssektor kan vara en inspiration för samverkan för ett hållbart skogsbruk, säger Anders Malmer på Skogsstyrelsen som leder programmet.

Det är efter flera års förarbete som Skogsstyrelsen nu har tecknat ett femårigt avtal med Sida. Programmet genomförs i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI). Även experter från svenskt privatskogsbruk kommer att medverka.

– De närmaste åren väntas klimatet bli varmare och vattenbristen förvärras. Då blir det allt viktigare att skogsbruk sker på ett hållbart sätt, med hänsyn till den centrala roll som skogen har för vattencykeln. Därför behöver många fler lära sig hur skogsrestaurering kan ske lokalt på ett sätt som integrerar vattenflöden och andra ekosystemtjänster i förvaltningsplanerna, säger Lotta Samuelson, programansvarig Vatten och Landskap på SIWI.

Den första kursomgången kommer att genomföras 2021. Skogsstyrelsens digitala lärplattform ska användas som en bas i utbildningen, men deltagarna kommer också till Sverige. Dessutom blir det olika aktiviteter på plats i respektive land med stöd av svenska handledare och mentorer.

De utvalda länderna i första kursomgången är Burkina Faso, Etiopien, Laos, Nepal, Thailand och Vietnam.

Programmet, LoCoFoRest (Locally Controlled Forest Restoration), har en budget på cirka 50 miljoner kronor och blir ett av Sidas kapacitetsutvecklingsprogram, så kallat ITP (International Training Programmes).

Mer information:

Anders Malmer, programledare Skogsstyrelsen, 070-645 92 99, anders.malmer@skogsstyrelsen.se

Lotta Samuelson, programansvarig Vatten och Landskap, SIWI, 0720-50 60 73, lotta.samuelson@siwi.org 

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Skogsstyrelsen ska leda ett Sida-finansierat program om hållbart skogsbruk i låginkomstländer, som Vietnam och Nepal.
Skogsstyrelsen ska leda ett Sida-finansierat program om hållbart skogsbruk i låginkomstländer, som Vietnam och Nepal.
Ladda ned bild
Anders Malmer, Skogsstyrelsen.
Anders Malmer, Skogsstyrelsen.
Ladda ned bild
Lotta Samuelson, SIWI.
Lotta Samuelson, SIWI.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum