Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ska göra sektorn mer jämställd

Dela

Hur jämställd är egentligen skogssektorn i Sverige? Har kvinnor och män samma möjligheter till karriär, hur är villkoren för kvinnor och hur är makt och inflytande fördelat? Det har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att utreda men också komma med konkreta förslag på förbättringar

– Skogssektorns slöt upp bakom en gemensam strategi år 2011, arbetet inom sektorn har därefter inte varit tillräckligt offensivt. Den bilden har förstärkts inte minst av uppropet som kom i spåren av #MeeToo-debatten under taggen #slutavverkat på sociala medier. Skogsstyrelsen drar gärna på sig ledartröjan för att bidra till ordentliga framsteg där vi ska lyfta fram goda exempel från företagen och ta hjälp av olika nätverk, säger Staffan Norin, ställföreträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Uppdraget att utreda jämställdheten inom skogssektorn kommer från regeringen och går ut på att utvärdera den jämställdhetsstrategi som togs fram 2011 tillsammans med skogsbrukssektorn. Vilka bra och dåliga erfarenheter har dragits? Har den fått något genomslag och vilken medvetenhet finns i sektorn i de här frågorna? Goda och dåliga erfarenheter ska lyftas fram.

Skogsstyrelsen ska jämföra statistik från 2009 med i dag för att se hur frågorna utvecklats men också se vilken effekt strategin haft på verksamheterna när det gäller:

  • Karriärvägar
  • Villkor
  • Representation
  • Rekrytering

Målet med jämställdhetsarbetet inom skogssektorn är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att äga och bruka skog, men också kunna arbeta i eller driva företag inom näringen.

- Jämlika villkor för alla är förstås en självklar rättighet, men jag tror också att en jämställd skogssektor är en bättre skogssektor. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för att vi ska kunna öka tillväxten i landets skogar och samtidigt nå miljömålen, säger Staffan Norin.

Mot slutet av året kommer Skogsstyrelsen också att hålla i en jämställdhetskonferens för skogssektorn som ska bli ett avstamp i arbetet med de nya åtgärderna.

Uppdraget ingår som en del i Nationella skogsprogrammet och ska redovisas till regeringen senast 30 november 2018.

Mer information:

Staffan Norin, ställföreträdande generaldirektör, Skogsstyrelsen, 090-15 83 36, 070-657 97 13, staffan.norin@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Staffan Norin, ställföreträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen och chef för region Nord. Foto: Skogsstyrelsen
Staffan Norin, ställföreträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen och chef för region Nord. Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum