Lantbrukarnas Riksförbund

Skogsutredningen tappade äganderätten

Dela

Idag har skogsutredningen offentliggjorts. LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper.

En inbromsning i skogsbruket skulle också påverka jobb, sysselsättning och inkomster kopplade till trä- och massaindustrin i hela landet. LRFs övergripande kritik är att utredningen har blivit en naturvårdsutredning istället för en äganderättsutredning. Det går rakt emot både januariavtalet och utredningsdirektiven som tydligt pekat ut äganderätten.

- Det är nu vi lägger grunden för en lång period av skogspolitik. Där måste tilltron till de som brukar och månar om skogen vara stark. Skogsägarna drivkrafter och initiativ ska tas tillvara. Då kan de leverera förnybara nyckelprodukter till samhället och samtidigt främja klimat, miljö och en rik natur, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

LRFs viktigaste ändringsförslag till utredningen är att skog bara ska kunna skyddas om skogsägaren frivilligt går med på det. Det förslaget finns med i utredningen men först ska mer än 600 000 hektar skog kunna skyddas oavsett skogsägarens medgivande. Det innebär att i praktiken blir det inte någon frivillighet. Paul Christensson vill att regeringen går en annan väg.

- Frivilligt skydd leder till större vilja att bevara naturvärden samtidigt som det stärker tilliten till myndigheter. Problemet är att Sverige fortsätter att övertolka internationella åtaganden och det leder till en politisk stress i att skydda mer skog, trots att Sverige egentligen ligger bra till ur ett europeiskt perspektiv.

Skogsägare känner sig alltmer hotade i sin roll att bruka skogen. En annan huvudpunkt i LRFs kritik är att utredningen inte har hanterat problemet att myndigheterna omtolkat lagstiftning och i allt större omfattning lagt över kostnader för naturvård på skogsägare.

Förslag för en hållbar skogspolitik

  • Tillvarata skogsägarnas drivkrafter för bättre klimat och miljö
  • Skydd av skog ska bara vara möjligt med skogsägarens medgivande
  • Inga nya inskränkningar och kostnader för skogsägare
  • Tydliggör hur myndigheterna ska tolka lagstiftningen kring skogen
  • Sverige ska samma syn på vilken natur som är skyddad som övriga Europa
  • När staten pekar ut områden som skyddsvärda måste markägaren ersättas

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter9.12.2020 17:02:00 CETPressmeddelande

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin7.12.2020 07:27:00 CETPressmeddelande

Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum