Uppsala kommun

Skola och arbetsplatser ersätter bussparkering

Dela

Uppsala kommun har beslutat att bygga en ny skola, fullstor idrottshall och en förskola på busstomten i Norra Hovstallängen i Kungsängen. Området får även fler arbetsplatser i attraktivt läge nära Uppsala central.

- Vi behöver fler skolplatser centralt i Uppsala och det är bra att vi nu kan möta behoven hos boende i Kungsängen och närområdena, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Stadsdelen Kungsängen har under ett antal år successivt omvandlats från ett glest industriområde till en attraktiv del av Uppsalas innerstad. I huvudsak är det hittills bostäder som byggts i området men direktivet som kommunstyrelsen beslutat om innebär att planeringen nu startar för skollokaler, kontor och handel. Barnperspektivet stärks genom tillgång på bilfri, god skolgårdsmiljö tillika aktivitetsytor på fritiden. Samnyttjande av lokaler och utomhusytor stärker ytterligare funktionen som mötesplats för de boende i stadsdelen och ger platsen stadsliv även utanför skoltid. Nästa steg i beslutsgången är att Plan- och byggnadsnämnden ska behandla ärendet. 

- Förutom fler skolplatser kommer det här bidra till en levande och attraktiv innerstadsmiljö med ytor för gemenskap och fritidsaktiviteter. Vi vet också att näringslivet efterfrågar fler kontorslokaler i centrala delar av Uppsala och med de här planerna möter vi deras behov, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

De nya lokalerna beräknas ge ett tillskott på cirka 2500 arbetsplatser, vilket bidrar till Uppsalas tillväxtmål om ett tillskott på cirka 2000 nya arbetsplatser per år. Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar åt Uppsala Parkering AB.


Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem17.4.2019 08:58:33 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland annat medverkar programledaren och läraren Beppe Singer med en inspirationsföreläsning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum