Umeå kommun

Skolans avgångsklasser prioriteras vid fördelning av extra statsbidrag

Dela

Den andel av det extra utökade statsbidrag som regeringen i sommar har anslagit till skolväsendet med anledning av coronapandemin fördelas i Umeå kommun med 2 071 550 kr till för- och grundskolan och 863 814 kr till gymnasie- och vuxenutbildningen. Det enligt ett beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

– Coronapandemin medför stora konsekvenser för skolan och eventuella kvalitetstapp i undervisningen drabbar inte minst de elever som går i grundskolans och gymnasieskolans avgångsklasser. Den tilldelning av statsbidraget som vi fördelar i detta beslut ger oss möjlighet att ytterligare förstärka de pedagogiska insatserna, vilket känns väldigt positivt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I budgetpropositionen för 2021 beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor för att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Statsbidraget har fördelats proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Umeå kommuns andel av skolmiljarden, 11 869 940 kr, fördelades efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott med 8 376 874 kr till för- och grundskolenämnden och 3 493 066 kr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I sommar har regeringen utökat stödet till kommunerna med ytterligare 250 miljoner kronor, där Umeå kommuns andel uppgår till 2 935 364 kronor. Fördelningen av medlen på de två utbildningsnämnderna utgår från samma modell som Skolverket tillämpat, men med den skillnaden att 15-åringar och 18-åringar viktas dubbelt i beräkningen. Detta för att dessa åldersgrupper är avgångsklasser i grundskola och gymnasiet, och därmed har kortare tidsperspektiv inför att söka vidare utbildning alternativt arbete.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum