Skolverket

Skolverket ändrar på stöd till Botkyrka

Dela

Efter Skolinspektionens beslut om en statlig åtgärd för rättelse för Storvretskolan i Botkyrka kommun har Skolverket beslutat att framför allt fokusera på att stötta kommunens styrning av skolan. Skolverkets samarbete fortsätter som planerat i Botkyrkas övriga skolor som ingår i Samverkan för bästa skola.

- Skolinspektionen kan som tillsynsmyndighet ställa krav på genomgripande förändringar i Storvretskolan. Under tiden som detta förändringsarbete pågår i skolan förstärker vi vårt stöd till skolans huvudman, Botkyrka kommun. När Skolinspektionens insatser är avslutade återupptar vi vårt långsiktiga utvecklingsarbete med skolan, säger Ulrica Dahlén enhetschef på Skolverket.

Botkyrka deltar i Samverkan för bästa skola

Botkyrka och flera av kommunens skolor deltar i Skolverkets insats Samverkan för bästa skola som vänder sig till skolor som har låga resultat och olika former av problem, till exempel bristande ordning och studiero. Syftet är att bidra till en bättre skola för alla elever. Totalt har över 200 skolor, över 30 förskolor och mer än 90 skolhuvudmän deltagit hittills. Samverkan för bästa skola bygger på samarbete och att kommuner och skolor deltar frivilligt. För Storvretskolans del har Skolverket hittills erbjudit handledning till rektor och skolans ledningsgrupp.

- Till skillnad från Skolinspektionen har vi inte möjlighet att ställa krav på att skolorna ska genomföra åtgärder. Samverkan för bästa skola bygger på ett erbjudande om stöd för långsiktiga förbättringar. Vi har inte mandat att tvinga skolor att göra förändringar. Det innebär att arbetet inte alltid kommer igång i en skola på det sätt vi önskar. Tyvärr har vi haft den situationen på Storvretskolan, säger Ulrica Dahlén.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor till Ulrica Dahlén, enhetschef kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum